Simon Bernard

Simon Bernard

Czytaj Dalej

Św. Bernard z Clairvaux - mistycyzm

 

- syn rycerza, żył w XII w.

- był znakomitym mówcą - nazywany doctor mellifluus (miodopłynny)

- współtwórca mistyki praktycznej

- mistycyzm - pogląd, że obcowanie z Bogiem jest najlepszym środkiem poznania prawdy

- do poznania trzeba życiem zasłużyć na pomoc bożą, bo siły ludzkie są...

ŚW. BERNARD I POCZĄTKI MISTYKI ŚREDNIOWIECZNEJ

Bernard był twórcą średniowiecznego mistycyzmu w tym samym sensie, w jakim Anzelm był twórcą scholastyki: stworzył podstawę dla dalszego rozwoju.

Biografie fizyków - Ohm Georg Simon

(1787-1854), Fizyk niemiecki, profesor politechniki w Norymberdze (1833-1849) i uniwersytetu w Monachium (po 1849). Autor prac z dziedziny akustyki i badań nad elektrycznością. Sformułował (1826) i udowodnił prawo opisujące związek pomiędzy natężeniem (natężęnie prądu elektrycznego) a napięciem...

CHRZANOWSKI BERNARD

CHRZANOWSKI BERNARD, ur.

KOTULA BERNARD

KOTULA BERNARD, ur.

BERNARD

Bernarda z Clairvaux, cystersi francuscy; nazwa używana tylko w Polsce na oznaczenie członków zakonu braci mniejszych, dawniej zw. Bernarda ze Sieny - stąd nazwa zakonu w Polsce. Bernardyn, bernard, rasa b.

BERNARD DE VENTADOUR

Jeden z najsłynniejszych trubadurów prowansalskich XII w., autor wielu pięknych pieśni miłosnych, przyjmowany na dworze Eleonory Akwitańskiej.

BOLIVAR Simón

1783-1830, bohater walk o wyzwolenie Ameryki Płd. spod rządów hiszpańskich, otoczony już za życia legendą jako symbol Niezawisłości Ameryki Łacińskiej, obdarzony tytułem Oswobodziciela, hiszp. Libertador, jest postacią w gruncie rzeczy tragiczną.

Wywodził się z bogatej wenezuelskiej kreolskiej...

MILSKI BERNARD

MILSKI BERNARD, ur.

SEGEL Harold Bernard

SEGEL Harold Bernard, ur.

SKULIK BERNARD

SKULIK BERNARD, ur.

SYCHTA BERNARD

SYCHTA BERNARD, ur.

SZYMONOWIC SZYMON, pseud. Simon Simonides

Simon Simonides (odwołujący się do imienia Simonidesa z Keos, poety gr. (Simon Simonides).

WAPOWSKI BERNARD

WAPOWSKI BERNARD, ur.

WOJEWÓDKA BERNARD

WOJEWÓDKA BERNARD, zm.

Herbert Simon

W książce tej Simon zajmuje się problemem racjonalnych oraz irracjonalnych zachowań jednostek, które warunkowane są przez pewne ograniczenia, zwykle przez brak możliwości maksymalizacji. Simon preferuje jednakowo obie te techniki mówiąc, że wszystko zależy od sytuacji, w jakich chcemy je stosować.

von TAUCHNITZ Christian Bernard

1816-95, Wydawca nm., który założył wydawnictwo w Lipsku w 1837, a w 1841 zaczął edycję powieści autorów ang. i amer. w oryginale angielskim do sprzedaży na kontynencie europ., a następnie zbiór ang. przekładów autorów nm.

Książki ang. były sprzedawane taniej niż w Brytanii i USA, ale wydawca, mimo...

WAPOWSKI Bernard

ok. 1450-1535, Historyk, astronom i kartograf polski, kanonik krakowski od 1523, od 1515 sekretarz i historiograf Zygmunta Starego.

W 1526 wydał u F. Unglera w Krakowie mapę Sarmacji (Europy Wsch.) i dokładną mapę Polski - pierwsze mapy ziem polskich wykonane przez Polaka i odbite w kraju.

Napisał też...

Czasy Bernarda z Clairvaux

Bernard związany był z nowym ruchem monastycznym, stojącym w opozycji do kluniackiego, szukającym zbliżenia z Bogiem na gruncie ostrej ascezy, mistyki i umartwień.

AICHNER SIMON bp.

ur. 19 X 1816 W Terenten (Tyrol), zm. 1 XI 1911 w Neustift, Kanonista austriacki. Od 1854 prof, prawa kan., od 1861 regens seminarium duchownego w Brixen; 1882 mianowany sufraganem, 1884 ordynariuszem diec. Brixen; 1904 z powodu podeszłego wieku zrezygnował z zarządzania diecezją;

1862 wydał podręcznik prawa...