Simon Arthur, 4. baron Glenarthur

Czytaj Dalej

BEAVERBROOK William Maxwell Aitken baron Beaverbrook (1879-1964) - polityk

Brytyjski magnat prasowy, objął sta­nowisko ministra produkcji lotni­czej i członka gabinetu wojennego 10 maja 1940 r., w dniu, w którym premierem został Winston Chur­chill. Wywołało to wiele krytycz­nych komentarzy, gdyż źródeł nomi­nacji doszukiwano się w wielolet­niej przyjaźni i nie zaniechano...

CONINGHAM ARTHUR (1895-1948) - marszałek lotnictwa

Brytyjski oficer lotnictwa, położył szczególne zasługi w czasie walk w Afryce Północnej i Europie Zachodniej. Żołnierz piechoty z I wojny świa­towej, na skutek ran zwolniony z wojska jako inwalida w kwietniu 1916 r. Wstąpił do Royal Flying Corps, gdzie odniósł sukcesy jako pilot myśliwski. W 1925 r...

HARRIS ARTHUR (1892-1984) - generał

Oficer brytyjski, rozpoczął karierę lotnika w czasie I wojny światowej, gdy pełnił służbę w 1 Regimencie Rodezyjskim. Wstąpił wówczas do brytyjskiego lotnictwa Royal Flying Corps iw 1918 r. objął do wodzenie eskadrą. We wrześniu 1939 r. powierzono mu dowodzenie 5 grupą lotnictwa bombowego, a wkrótce...

PERCIVAL ARTHUR (1887-1966) - generał

Brytyjski dowódca wojsk bronią­cych *Maląjów przed japońską in­wazją w grudniu 1941 r.; nie potrafił zapewnić właściwej dyscypliny i za­dbać o morale podległych sobie żoł­nierzy. Wobec szybkich postępów wojsk japońskich zdecydował się kontynuować obronę w silnie uforty­fikowanym * Singapurze i 27...

TEDDER ARTHUR (1890-1967) - generał

Brytyjski strateg i dowódca lotni­czych sił Sprzymierzonych, w chwi­li wybuchu II wojny światowej był dyrektorem generalnym ds. badań i rozwoju w brytyjskim Minister­stwie Lotnictwa. W maju 1941 r. ob­jął stanowisko głównodowodzącego (po krótkim okresie sprawowania funkcji zastępcy) lotnictwa w akwe­nie...

Metodologiczny empiryzm F. Bacona - Bacon Francis, baron of Verulam (1561-1626)

Angielski filozof, prawnik i mąż stanu. Wielokrotny członek parlamentu, od 1618 lord kanclerz, 1621 wicehrabia Saint Albans - w tymże roku utracił urzędy oskarżony o łapownictwo; resztę życia spędził w odosobnieniu. Nawiązywał do myśli starożytnej, zwłaszcza Demokryta i empirycznych tradycji...

Biografie fizyków - Ohm Georg Simon

(1787-1854), Fizyk niemiecki, profesor politechniki w Norymberdze (1833-1849) i uniwersytetu w Monachium (po 1849). Autor prac z dziedziny akustyki i badań nad elektrycznością. Sformułował (1826) i udowodnił prawo opisujące związek pomiędzy natężeniem (natężęnie prądu elektrycznego) a napięciem...

COLEMAN ARTHUR PRUDDEN

COLEMAN ARTHUR PRUDDEN, ur. 19 VII 1897 w Seymour(Connecticut), zm-19 VII 1974, amer. slawista, popularyzatorwiedzy o Polsce. Z pochodzenia Irlandczyk, w dzieciństwiezetknął się z ludnością słow. i zainteresował jej kulturą.Ukończył filologię słow. na uniw. Columbia w N o w y m Jorku(doktorat 1925), w...

BARON

Baron cygański, nm.

BOLIVAR Simón

1783-1830, bohater walk o wyzwolenie Ameryki Płd. spod rządów hiszpańskich, otoczony już za życia legendą jako symbol Niezawisłości Ameryki Łacińskiej, obdarzony tytułem Oswobodziciela, hiszp. Libertador, jest postacią w gruncie rzeczy tragiczną.

Wywodził się z bogatej wenezuelskiej kreolskiej...

SZYMONOWIC SZYMON, pseud. Simon Simonides

Simon Simonides (odwołujący się do imienia Simonidesa z Keos, poety gr. (Simon Simonides).

Baron von MÜNCHHAUSEN Karl Friedrich Hieronymus

Są tam również facecje znane z humorystyki staropolskiej: o jeleniu, którego baron trafił pestką wiśni między rogi, a po latach spotkał z drzewem wiśniowym wyrastającym z czoła, o koniu przeciętym na pół, a następnie zszytym itd.

WEYSSENHOFF JÓZEF, baron

WEYSSENHOFF JÓZEF, baron, ur. GRZYMAŁA-SIEDLECKI Nasz baron, w: Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim, Kr.

Arthur Cecil Pigou

Życiorys

Arthur Cecil PIGOU urodził się w Ryde na wyspie Wight (Wielka Brytania) w 1877r., zmarł w 1959r. w Cambridge. Studiował historię i ekonomię w Cambridge. Był uczniem Alfreda Marshalla i w 1908r. objął po nim katedrę ekonomii politycznej na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie wykładał do 1943r.

W...

Arthur Okun

Arthur Okun

Arthur Okun (1929-1980) amerykański ekonomista, przedstawiciel nurtu postkeynesizmu.

Życiorys

A_Okun.jpg

Urodził w Jersey City w stanie New Jersey. Niewiele wiadomo o jego dzieciństwie i dorastaniu. Studiował i doktoryzował się na Colombia Univeristy. Od 1952 roku wykładał na Yale...

Herbert Simon

W książce tej Simon zajmuje się problemem racjonalnych oraz irracjonalnych zachowań jednostek, które warunkowane są przez pewne ograniczenia, zwykle przez brak możliwości maksymalizacji. Simon preferuje jednakowo obie te techniki mówiąc, że wszystko zależy od sytuacji, w jakich chcemy je stosować.

Arthur Miller

Wśród współczesnych Steinbeckowi, nieprzeciętnym talentem i odwagą przekonań cechował się dramatopisarz Arthur Miller. Urodzony w roku 1915, przeżył czasy wielkiego kryzysu, które postrzegał jako okres nie tylko katastrofy ekonomicznej, lecz także załamania się zasad moralnych. Początkowo...

AICHNER SIMON bp.

ur. 19 X 1816 W Terenten (Tyrol), zm. 1 XI 1911 w Neustift, Kanonista austriacki. Od 1854 prof, prawa kan., od 1861 regens seminarium duchownego w Brixen; 1882 mianowany sufraganem, 1884 ordynariuszem diec. Brixen; 1904 z powodu podeszłego wieku zrezygnował z zarządzania diecezją;

1862 wydał podręcznik prawa...

ALLGEIER FRANZ ARTHUR

ur. 23 X 1882 w Wehr (Baderna), zm. 4 VII 1952 we Fryburgu Br., Niem. biblista i historyk. Po studiach teol. i filol. we Fryburgu Br. oraz orientalistycznych w Berlinie został 1919 prof, literatury ST we Fryburgu Br.; od 1941 konsultor Pap. Komisji Biblijnej.

Zajmował się łac. przekładem Psałterza, przede...