Simmias z Aten

Czytaj Dalej

Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim - SPARTA

Początkowo Sparta rozszerzała swe panowanie przez podboje i przyłącza-nie terenów sąsiednich , a następnie przystępowała do zawierania ścisłych soju-szów z innymi państwami na Peloponezie i uzależniała je od siebie.

Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim - ATENY

Z inicjatywy Temistoklesa rozpoczęto budowę Pire-usu i rozbudowano flotę ateńską; przy budowie floty znalazła zatrudnienie naj-uboższa część ludności zw. Przy pomocy Związku Ateny kontynuowały wojnę z Persją i zara-zem dążyły do zdobycia hegemonii w całej Grecji .

Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim - ATEŃSKI ZWIĄZEK MORSKI I ZWIĄZEK PELOPONESKI

Bezpośrednimi przyczynami wybuchu tej wojny było zamknięcie rynków i portów Aten oraz państw-członków Ateńskiego Związku Morskiego dla Mega-ry - członka Związku Peloponeskiego, poparcie przez Ateny Korkyry w wojnie z Koryntem (należącym do Związku ...

Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim - KALENDARIUM WALK SPARTY I ATEN O HEGEMONIĘ W GRECJI

Ateny uznały hegemo-nię Sparty w Grecji, zgodziły się zburz długie mury obronne łączące Ateny z Pireusem i wydać Sparcie całą flotę wojenną. Przy poparciu Lizandra do władzy w Atenach doszło stronnictwo arystokratyczne (Rządy Trzydziestu z Kritia-sem na czele).

ANTYSTENES z Aten

, Założyciel szkoły cyników (zob. Cynik), uczeń Gorgiasza, potem Sokratesa, którego zewnętrznie bardzo przypominał; jego stosunki z Platonem były wrogie (walka o puściznę Sokratesa między dwoma najwybitniejszymi uczniami mistrza).

ATON, Aten

wczesne odzwierciedlenie boga słonecznego, wyrażone w postaci szkarłatnej tarczy słońca w południe, z promieniami sięgającymi ziemi, zakończonymi ludzkimi dłońmi. ) Echnaton uczynił z niego jedynego boga, ojca wszystkich bogów, ale kult ten skończył się po śmierci faraona.

LIKURG Z ATEN

, Słynny mówca ateński zaliczony do kanonu dziesięciu mówców (zob. Jego staraniem odbudowano w kamieniu teatr Dionizosa, zw. Zachowała się tylko jedna jego mowa.

MILTIADES z Aten

-króla Persów, musiał wziąć udział w jego wyprawie przeciw Scytom w 512, w której, jak twierdził później, usiłował mu szkodzić, a po upadku powstania greckich miast jońskich w Azji Mniejszej wrócił do Aten.

ARYSTYDES z ATEN

Pismo ma na celu propagowanie nowej wiary; autor zaznacza, że sam jest konwertytą, który odnalazł prawdę i pragnie podzielić się nią z innymi oraz zachęcić do przyjęcia chrześcijaństwa.

ATENAGORAS z ATEN

Kommodusa, w której zwalcz stawiane przez pogan zarzuty, jakoby chrześcijanie byli ateuszami, ludożercami i kazirodcami, oraz Peri anastaseos nekron (PG 6,973-1024), w którym wykazywał możliwość zmartwychwstania ciał dzięki Bożej wszechmocy, a także w oparciu o zasady filozofii arystotelesowskiej — konieczność ...

Atenagoras z Aten

Atenagoras jest również autorem rozprawy o zmartwychwstaniu ciał, które przedstawia jako możliwe dzięki wszechmocy boskiej i jako konieczne, gdyż człowiek, przeznaczony do nieśmiertelności, nie mógłby jej osiągnąć nie mając ciała.