Siméon Denis Poisson

Siméon Denis Poisson

Czytaj Dalej

OSIĄGNIĘCIA CZOŁOWYCH PRZEDSTAWICIELI - DENIS DIDEROT

Był pisarzem, filozofem, stworzył zarys teorii dramatu XVIII wieku pt. „Paradoks o autorze”. Znany jest jako autor powieści:

 „Kubuś fatalista i jego pan”

>

Denis Diderot (1713 - 1784) - Ontologia

Bytem jest przyroda; poza nią wszystko inne jest wymysłem człowieka. To, co nas otacza i my sami stanowimy materię.  Świat jest wieczny, nieskończony, samowystarczalny i niezniszczalny. Diderot często przytaczał za Leibnizem aforyzm o piasku, który jest zawsze piaskiem, chociaż  żadne z jego ziarenek nie...

Denis Diderot (1713 - 1784) - Gnoseologia

 Diderot  tłumaczył,  że  „zdziwienie jest pierwszym skutkiem, jaki wywołuje każde zjawisko; zadaniem filozofa jest owo zdziwienie rozproszyć”. W poznaniu natury korzystamy z trzech głównych środków: „obserwacji natury, refleksji i doświadczenia. Obserwacja gromadzi fakty; refleksja je kojarzy;...

Denis Diderot (1713 - 1784) - Antropologia

Człowiek jest  istotą biologiczną, tworzącą organizm najwyżej zorganizowany. Wyłonił się z przyrody i podlega prawom biologicznym. Tym, co go wyróżnia jest to, że myśli, gdy tymczasem inne istoty żywe posługują się tylko zmysłami. O osobowości człowieka decydują: mózg, przepona, narządy...

SAINT - DENIS

Denis (zob.

Pompadour Jeanne Antoinette Poisson de

 

Markiza (1721-64), od 1745 była faworytą Ludwika XV, króla francuskiego. Pochodziła ze sfery bogatych urzędników i bankierów. Była kobietą o żywym dowcipie, utrzymywała przyjazne stosunki z ,,filozofami’’ czasów oświecenia.

Lud potępiał ją za rozrzutny tryb życia na dworze i obarczał winą za...

AFFRE DENIS AUGUSTE abp.

ur. 281X1793 w Saint-Rome--de-Tarn, zm. 27 VI 1848 w Paryżu. W 1818 wyświęcony został na kapłana, 1822 mianowany wikariuszem gen. Luçon, a 1824 Amiens; 1834 został kanonikiem w Paryżu, 1839 bpem koadiutorem w Strasburgu, a nast. wik. kapitulnym Paryża, 1840 abpem Paryża; polemizował z J.M.R. de Lamennais...

ATTIRET JEAN DENIS SJ

ur. 31 VII 1702 w Dole (Francja), zm. 8 XII 1768 w Pekinie;

Malarz i misjonarz w Chinach. Sławę malarza zyskał w Lyonie; 1735 wstąpił do zak. w Awinionie jako brat koadiutor; 1737 wyjechał na misję do Chin, dokąd sprowadzili go misjonarze, by swoją twórczością zjednywał poparcie ces. i magnatów Chin...

DENIS MAURICE

ur. 25 XI 1870 w Granville (Normandia), zm. 13 XI 1943 w Saint Germainen Laye (k. Paryża), Malarz, teoretyk sztuki sakralnej.

Po studiach pod kierunkiem J. Lefebvre'a w Académie Julian, a nast. w Ecole des Beaux Arts w Paryżu, został 1888 członkiem grupy Nabis; od 1889 brał udział w wystawach, m.in. grupy...

DENIS MICHAEL SJ

ur. 27 IX 1729 w Schärding (k. Pasawy), zm. 29 IX 1800 w Wiedniu, Wydawca źródeł, poeta.

Poukończeniu jez. gimnazjum w Pasawie, wstąpił 1747 do zakonu w Wiedniu i po studiach filoz.-teol. przyjął 1757 święcenia kapł.; 1760-84 był prof, literatury i wykładowcą bibliografii w Theresianische...

DIDEROT DENIS

ur. 5 X 1713 w Langres (Szampania), zm. 31 VII 1784 w Paryżu, Filozof, poeta, pisarz, krytyk lit., teoretyk sztuki, przedstawiciel franc.  oświecenia.

Kształcił się w szkole jezuitów, a potem studiował filozofię, matematykę i prawo w Paryżu; 1745-72 był red. -» Wielkiej Encyklopedii Francuskiej...

FRAYSSINOUS DENIS bp.

Henrion, Vie de Denis F.

Szyna Denis-Browne'a

szyna Denis-Browne'a; szyna redre-syjna stosowana w leczeniu -> stopy końsko-szpotawej.

Denis Diderot i Jean-Jacques Rousseau

Z pozycji realizmu oceniał muzyke Denis Diderot (1713—1784), filozof i pisarz, konsekwentnyprzywódca francuskiego oswiecenia.

ALI, właśc. Saint-Denis Louis Etienne (22 IX 1788 - 3 V 1856)

Mameluk Napoleona. Rodowity Francuz, syn sługi dworu królewskiego, ur. w Wersalu. 11 XII 1811 został drugim mamelukiem, obok Rustana, i otrzymał imię Ali. Do jego obowiązków należało czuwanie nad lunetami Napoleona, podobnie jak Rustan spał u drzwi cesarskiej komnaty. Odbył kampanie 1812 i 1813...

DAWYDOW Denis Wasiliewicz (27 VII 1784 - 4 V 1839), ofic. ros., partyzant i poeta

Ur. w Moskwie, od 1801 w służbie wojsk., brał udział w wojnach z Persją, w kampanii 1807, przede wszystkim jednak wsławił się podczas kampanii 1812. Stanął wtedy jako kpt. na czele jednego z pierwszych oddziałów partyzanckich. Działał wzdłuż drogi smoleńskiej, dezorganizując tyły armii franc...

DECRES Denis (18 VI 1761 - 7 XII 1820), adm. franc. i min. marynarki

Ur. w Chateauvillain, dep. Haute-Marne, od 1779 w marynarce wojennej. Wziął udział w amer. wojnie o niepodległość w eskadrze adm. de Grasse’a. Przeszedł na stronę Rewolucji i w przeciwieństwie do większości ofic. marynarki nie emigrował. 1793 kpt., 1796 dow. eskadry, uczestniczył w nieudanej...

SAINT-DENIS PRZEGLĄD, m. pod Paryżem

Gdzie 24 IV 1814 odbył się przegląd wojsk poi. dokonany przez cara Aleksandra I i w.ks. Konstantego. Stawiło się tam ok. 5 tys. poi. żoł. i ofic., którzy do końca wytrwali przy Napoleonie.

Były to: p. szwoleżerów gwardii, dowodzony przez gen. Wincentego Krasińskiego, p. eklererów gwardii płk...