Simentale (simentalskie bydło)

Simentale (simentalskie bydło)

Czytaj Dalej

Największe obszary hodowlane BYDŁA, TRZODY chlewnej i OWIEC na świecie

Chów zwierząt rozwinął się głównie w strefach umiarkowanych. Wynika to z obfitości, wysokiej jakości pasz występujących w tych strefach. W strefie międzyzwrotnikowej ogranicza go m.in.: gorący klimat, gorsza jakość pastwisk, niedostatek ziarna oraz choroby zwierząt.

Kraj rozwijający chów zwierząt...

Czym jest bydło?

Od tysięcy lat krowy uważane są za najważniejsze spośród udomo­wionych przez człowieka zwierząt. Są zwierzętami pociągowymi, źródłem pokarmu, skór, a w wielu krajach oznaką bogactwa. Obecnie niektórzy naukowcy skłonni są wi­dzieć w bydle raczej zagrożenie dla środo­wiska naturalnego niż...

Jakie jest wykorzystanie bydła?

Bydło jest nie tylko źródłem pożywienia. Wciąż jeszcze w wielu krajach do pługów i wozów za­przęga się silne i cierpliwe woły. Jednak w Europie, także w Polsce, bydło hodowane jest przede wszystkim dla mleka i mięsa. Mięso pochodzące z dorosłych osobników znane jest jako wołowina, a mięso z...

Jakie są rasy bydła domowego?

Poszczególne rasy bydła domowego hoduje się dla mleka lub mięsa. Istnieją też rasy o użytkowa­niu ogólnym mleczno-mięsnym. Do najbardziej znanych ras mlecznych należą duże i ciężkie krowy rasy holstein-friesian popu­larnie zwane holenderkami. Jak sama nazwa wska­zuje, pochodzą one z Holandii...

Jakie zagrożenia powoduje hodowla bydła?

Wielu naukowców uważa, że hodowla bydła jest marnotrawieniem zboża. W porównaniu z XVIII wiekiem produkcja wołowiny wielokrotnie wzro­sła. Największy popyt na mięso wołowe notuje się w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. Pogło­wie bydła na świecie liczy obecnie półtora miliar­da sztuk, co...

Jakie jest spożycie bydła?

W roku 1997 liczba ludzi na świecie osiągnęła pra­wie 6 miliardów, w ciągu roku zwiększa się o 1,7%. Bydło spożywa rocznie prawie 600 milionów ton zboża, czyli 1/3 światowych zbiorów, dając w za­mian tylko 66 milionów ton wołowiny. Ta sama ilość zboża, spożyta bezpośrednio mogłaby...

BYDŁO

Od być (do XVI w.) 'byt, istnienie'. Ale już od XIV w. także: 'mienie, dobytek', a od XV w. również: 'zwierzęta domowe, trzoda'; dziś: 'krowy, woły, cielęta, byki'.

Warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla bydła

Warunki zoohigieniczne w oborach W ciemnej, zimnej, wilgotnej i bez dobrej wentylacji oborze szybko rozwijają się wszelkiego rodzaju bakterie chorobotwórcze, które powodują zakażenie mleka zarówno podczas doju, jak i po jego zakończeniu. Dlatego dla uzyskania mleka wysokiej jakości należy pamiętać o następujących zasadach: Obora i pomieszczenia towarzyszące powinny być stale utrzymywane w czystości i często wietrzone. Niezbędne jest okresowe bielenie ścian oraz ...

Inseminacja u bydła

Inseminacja (sztuczne unasienianie) - zapładnianie zwierząt hodowlanych przez wprowadzenie uprzednio pobranego nasienia samca do dróg rodnych samicy; pozwala wykorzystać na dużą skalę spermę najwartościowszych samców. Ta metoda rozrodu zwierząt ma zastosowanie u: bydła, owiec, kóz, świń, drobiu oraz pszczół. Uznana jest za metodę hodowlaną, przyczyniła się ona do doskonalenia populacji zwierząt gospodarskich, w szczególności bydła. Proces sztucznego unasieniania ...

Egzamin z hodowli bydła zootechnika -ściagi

Ok. 200 ras bydła, udomowienie ok. 8tys lat pne. Głowne uzytkowanie-siła pociagowa i mleko pozniej mieso. 1krowa może 10ton obornika, wykorzystuje pasze zw, włokno, celuloze.dostarczaja 58%światowej prod, miesa. *Pogłowie: ?61/?65:988.257. ?81:120.983. ?2002:1368.055. *gat. Szybko rozwijajacy (gł. Azja, afryka, am.poł) * najwiecej bydła posiadaj: st.zjed,indie, brazylia, chiny, argentyna, sudan, etiopia, meksyk. *w biednych krajach jest duze pogłowie bydla a ciezkie war-niska prod ...

Urządzenia do zadawania pasz bydłu.

W hodowli bydła tak rzeźnego jak i mlecznego duże ułatwienie stanowi zmechanizowanie prac związanych z przygotowaniem i zadawaniem pasz. Bydło w odróżnieniu od trzody chlewnej otrzymuje dość urozmaicony pokarm. Pasze zjadane przez bydło można podzielić na: objętościowe suche ( siano , słoma ) objętościowe soczyste ( zielonki, kiszonki, okopowe ) treściwe ( śruta i mieszanki ) oraz prasowane ( granulowane lub brykietowane ). Wymienione pasze mają różne właściwości co ...

GŁOWICA BYDŁA

GŁOWICA BYDŁA, złośliw a g o rączk a nieżytowab yd ła — zakaźna choroba bydła, powodującaznaczne podwyższenie temperatury,obrzęk powiek, zmiany zapalne w gałoe ocznej,zapaJcnte błon śluzowych jamy ustnej, nosa, krtanii tchawicy oraz objawy nerwowe (niepokój),a następnie objawy porażenia...

Nizinne czerwono białe bydło

wrocławskim i opolskim,powstała w wyniku przekr/yźow'ania pogłowiamiejscowego bydłem innych ras (bernery,simentale); umaszczcnie czerwono-bialc, głowai szyja przeważnie czerwone, kończyny i połowaogona białe, a na zadzie i środkowej partii tułowianieregularne czerwone łaty; bydło rosłe, typumleczno-mięsnego.

OPASANIE BYDŁA

OPASANIE BYDŁA — odpowiednie żywieniebydła w celu uzyskania najlepszego produkturzeźnego. Opasa się bydło zarówno dorosłe,jak i młode. Spośród bydła dorosłego do opasaniaprzeznacza się sztuki wybrakowane z hodowli:buhaje nic nadające się do rozpłodu, krowy stare,jałowe lub niskoprodukcyjne. Ze...

ZARAZA PŁUCNA BYDŁA

ZARAZA PŁUCNA BYDŁA— zaraźliwa chorobabydła objawiająca się kaszlem, podwyższonątemperaturą, obrzękami (na podgardlu i podbrzuszu)i osłabieniem; występuje też zapaleniepłuc. Choroba często kończy się śmiercią zwierzęcia;objęta jest ustawą o zwalczaniu zaraźliwychchorób zwierzęcych; w Polsce...

Gzawica bydła

Choroba inwazyjna, zwalczanaz urzędu, wywoływana przez larwy gza bydlęcego,którego samica składa jaja na skórzebydła, szczególnie na kończynach, brzuchu i wpachwinach. Larwy usadawiają się pod skórąna grzbiecie zwierzęcia, tworząc łatwo wyczuwalneguzy, które niszczą skórę dyskwalifikując ją jako...

Bydło

Bydło (bos, §ovę, poós) jako nazwa gatunku obejmuje byka (taurus, rai/gag), który zapładnia swoją rasę, woła (bos, fiovę), który tylko na skutek ingerencji człowieka został pozbawiony tej możliwości i przez to jest bardziej uległy, krowę (vacca, tir/Mia), która nosi nowe życie, rodzi je i karmi...

Rasy bydła mlecznego w Polsce

Od wielu lat populacje naszego bydła tworzą cztery rasy:

•    czarno-biała (cb),

•    czerwono-biała (cz-b),

•    polska czerwona (pc),

•    simental.

Rasy te zostały ukształtowane pod wpływem miejscowych warunków środowiskowych i pracy hodowlanej opartej na selekcji i krzyżowaniu. Z biegiem czasu...