Sima Tan

Czytaj Dalej

Pustynia Tanami

Na Terytorium Północnym znajduje się jeden z największych australijskich rezerwatów przyro­dy - Pustynia Tanami.

ESPEN ZEGER BERNHARD Tan

ur. 9 VII 1646 w Lowanium, zm. 2 X 1728 w Amersfoort (Holandia), kanonista.

Po studiach na uniw. w Lowanium przyjął 1673 święcenia kapł. i 1675 uzyskał doktorat z prawa kan. i cywilnego; nast. wykładał na katedrze kursu wakacyjnego (Leçons des six semaines) zagadnienia wybrane z zakresu obranej dyscypliny...

Sima

simós 'zadarty do góry')