Sima (Komory)

Czytaj Dalej

Torebka i komora przyusznicy

Przyusznica objęta jest dość mocną powięzią (torebką), która do przodu przedłuża się na mięsień żwacz. Od torebki tej wnikają liczne przegrody w obręb gruczołu i dzielą go na poszczególne zraziki. Torebka ogranicza komorę przyusznicy i łączy się z powię-ziami sąsiadujących...

Zawartość komory przyusznicy

Przyusznica wypełnia komorę prawie całkowicie. Wewnątrz komory oprócz gruczołu znajdują się: 1) tętnica szyjna zewnętrzna, 2) żyła twarzowa tylna i 3) nerw twarzowy oraz 4) liczne węzły i naczynia chłonne. Najgłębiej położona jest tętnica szyjna zewnętrzna, która w miąższu gruczołu oddaje...

Komora przysadki

Komora przysadki jest przestrzenią kostno-włóknistą; składa się ona ze szkieletu siodła tureckiego i z opony twardej mózgowia uzupełniającej komorę kostną.

Komorę kostną tworzy głównie dół przysadki położony na dnie siodła tureckiego. Jak już wspomniano, przysadką wypełnia ten dół: z...

Komora włóknista przysadki mózgowej

Komora kostna, jak z powyższego wynika, jest niezupełna; jest ona otwarta bocznie i ku górze; uzupełnia ją komora włóknista utworzona przez oponę twardą. Opona twarda jak torebka obejmuje całą przysadkę, wyścieła ona ściany kostne siodła tureckiego i zamyka przestrzenie, gdzie ich nie ma, tzn...

Komory serca

W końcu 4 tygodnia po zespoleniu się obu ramion pętli sercowej w pojedynczą komorę serca , z jej ścian wewnętrznych, równolegle do bruzdy międzykomorowej , jako ślad tego zespolenia, wpukla się do światła komory fałd kształtu sierpa. Jest to zawiązek części mięśniowej przegrody...

Komora prawa serca

Komora prawa (venłriculus dexter) otrzymuje krew z przedsionka prawego przez ujście przedsionkowo-komorowe prawe i stosunkowo pod słabym ciśnieniem przez ujście pnia płucnego tłoczy ją do płuc. Dlatego też ściana komory prawej w stosunku do lewej jest cienka (około 5 mm), jak płaszczem obejmuje...

Komora lewa serca

Komora lewa (rentriculus sinisłer), jak wiemy, otrzymuje krew z lewego przedsionka przez ujście przedsionkowo-komorowe lewe i pod silnym ciśnieniem przez ujście aorty wtłacza ją do całego ustroju. Dlatego też ściana komory lewej jest gruba (około 15 mm), przeszło dwukrotnie grubsza niż...

Mięśniówką komór serca

Mięśniówką komór ma układ szczególnie zawiły i układ jej, dziś jeszcze niezupełnie wyjaśniony, różni autorzy tłumaczą w różny sposób. Na ogół daje się ona sprowadzić do typu budowy trój warstwowej, jaki występuje nieraz również i w innych wydrążonych narządach mięśniowych.

Możemy tu...

Komora lewa

Komora lewa (uentriculus sinister) ma kształt stożka, prawa (uentriculus dexttr) — trójściennej piramidy; jej ściana przednia jest największa, ściana tylna zwrócona jest do przepony, ściana przegrodowa wklęsła półksiężyców ato obejmuje komorę lewą. Przegroda międzykomorowa jest więc wypukła w...

Mięśniówka komór serca

Mięśniówka komór, znacznie grubsza w komorze lewej niż prawej, układa się na ogól w trzy warstwy nie dające się jednak wyraźnie i ostro odgraniczyć, ponieważ liczne włókna z jednej warstwy przechodzą w drugą. Włókna warstwy powierzchownej skośnie biegnące od pierścieni włóknistych ku dołowi...

Komora śluzowa

Ciśnienie wody wzrasta wraz z jej głębokością o 1 atmosferę na każde 10 metrów. Powoduje to konieczność sprężania powietrza wewnątrz keso­nu. Robotnicy pracujący w kesonie muszą się tam jakoś dostać i stamtąd wyjść. Jednak otworzenie zwykłych drzwiczek umieszczonych na wystają­cej z wody...

KOMORA

W feudalnym mieszkaniu szlacheckim (XV-XVI w.) pomieszczenie do przechowywania ubrań, sprzętu, żywności, bielizny, odpowiednik zach.-europ. garderoby; alkierz (na Mazowszu i Kurpiach), kleć (na wschodzie Polski), w paro- a. kilkoizbowej chałupie polskiej niewielka izba mieszkalna, służąca nieraz także do...

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Madagaskar. Komory. Dżibuti

 

Pozostawał we francuskiej strefie wpływów także Madagaskar (zwany po 1960 r. Republiką Malgaską). Rządził w nim autorytarny dyktator Philibert Tsiranana, obalony przez lewicującego adm. Didiera Ratsirakę, sprawującego władzę - mimo braku społecznego poparcia - od 1975 r. W 1975 r. Francja przyznała...

Komora

Pomieszczenie służące jako skład odzieży,sprzętu, żywności itp., zwykle nie opalane:

1) wfeudalnej siedzibie poi. stały element mieszkania szlacheckiego,rozpowszechniony na przeł. XV i XVI w.,odpowiednik zachodnioeur. -» garderoby;

2) k. różnieusytuowana, wchodzi prawie zawsze w składchałupy poi. o...

Sima

simós 'zadarty do góry')

Pokój, komora

Wiele obrzędów inicjacyjnych znało zamknięcie incjowanego w tajemnym pokoju, komnacie, podziemnym pomieszczeniu (jaskinia) itd. — są to symbole macierzyńskiego tona lub grobu — gdzie często spędzał noc i gdzie jego udziałem stawały się duchowe doświadczenia i poznanie.

Tajemny pokój, który skrywa...

Historia pewnego mamuta Chuck'a Komór'a

Pewnego dnia mamut poszedł nad rzekę, by wypić trochę bardzo zdrowej wody. Woda ta zawierała 40 procent alkoholu oraz rury PCV. Mamut zakrztusił się i zrobił: prprprprprpr. Była to trąba, którą otrzymał od taty w dniu kobiety. Jednak spostrzegl, że do trąby przykleił się wielki kieł, który odpadł. Bardzo się przestraszył, ponieważ nie miał już dwóch kłów! Dla takiego mamuta zostało jedno wyjście: poprosić tatę o naprawienie kłów oraz dodatkowe zabezpieczenie,

Komory oka

Przednia komora oka jest to przestrzeń ograniczona tylną powierzchnią rogówki, przednia powierzchnią torebki soczewki razem z przednią powierzchnią tęczówki. Tylna komora oka znajduje się za tęczówką, pomiędzy boczną częścią soczewki a ciałem rzęskowym. Obie komory wypełnione są cieczą...

Migotanie komór

Istotą migotania komór są szybkie, nie-miarowe skurcze poszczególnych grup włókien mięśniowych komór, w miejsce synchronicznego, skoordynowanego skurczu serca. Skurcze włókienkowe są ciągłe, znika o-kres skurczu i rozkurczu. Ponieważ migoczące komory nie są w stanie wyrzucać krwi, następuje...