SimCity Mobile

Czytaj Dalej

Perpetuum mobile

Również zjawiska magnetyczne i elektryczne były szeroko wykorzystywane w projektach perpetuum mobile. Dziś wiemy, że niemożliwe jest skonstruowanie perpetuum mobile - maszyny, która wykonywa­łaby użyteczną pracę, nie pobierając z zewnątrz energii.

PERPETUUM MOBILE

Łac. '(mechanizm) poruszający się wiecznie (i samoczynnie)'; niemożliwa do skonstruowania (bo sprzeczna z zasadą zachowania energii a. 2 zasadą termodynamiki) maszyna, która wykonywałaby nieskończoną ilość pracy nie pobierając z zewnątrz energii a. która wykonywałaby pracę jedynie kosztem oziębiania...

PRIMUM MOBILE

(łac., 'pierwsza poruszająca się rzecz') Najdalsza sfera niebios dodana w średniowieczu do systemu Ptolemeusza, mająca posuwać pozostałe sfery gwiazd i planet w ich dziennym obrocie, twarda powłoka otaczająca Wszechświat i oddzielająca go od Nicości; przen. pierwsza przyczyna, główna pobudka czegoś...

Mobile

mobil 'ruchomy')

PERPETUUM MOBILE

Maszyna poruszająca się wiecznie lub wykonująca pracę bez pobieraniażadnej energii z zewnątrz. Symbol rzeczy niemożliwej do osiągnięcia.

AMPS (Advanced Mobile Phone System)

Najbardziej popularny amerykański system analogowej telefonii komórkowej pierwszej generacji (IG), działający w paśmie 824-894 MHz i stosujący 832 kanały radiowe - każdy o szerokości 30 kHz z odstępem dupleksowym 45 MHz. AMPS i jego brytyjska wersja TACS są obecnie stopniowo zastępowane przez cyfrowe...

AMSS (Aeronautical Mobile Satellite System)

Jeden z dwóch sposobów łączności telefonicznej z pasażerami samolotów znajdujących się w trakcie lotu (drugim je naziemny system komórkowy TFTS). AMSS korzysta z kanałów łączności między samolotem i geostacjonarnymi satelitami Inmarsat w paśmie radiowym 1,5 GHz, a następnie z naziemnych stacji...

DAMPS (Digital Adranced Mobile Phone System)

DAMPS (Digital Adranced Mobile Phone System) - standard wąskopasmowej cyfrowej telefonii komórkowej drugiej generacji (2G) używanej na terenie amerykańskim, bezpośredni następca analogowego systemu komórkowego AMPS.

FPLMTS (Future Public Land Mobile Telecommunication Systems)

FPLMTS (Future Public Land Mobile Telecommunication Systems) - projekt systemu łączności radiowej dla abonentów w ruchu.

GMR (GEO Mobile Radio)

GMR (GEO Mobile Radio) - standard satelitarnego systemu telefonii komórkowej wykorzystujący satelity geostacjonarne i szkieletową sieć systemu GSM opracowaną przez ETSI.

GSM (Global System for Mobile Communication)

GSM (Global System for Mobile Communication) - najpopularniejszy na świecie (od 1992 r.

GSM-R (Global System for Mobile Communication-Railway)

GSM-R (Global System for Mobile Communication-Railway) - przyszłościowe rozwiązanie mobilnego systemu komórkowej łączności kolejowej, operującego w paśmie radiowym o szerokości 2x4 MHz na częstotliwościach: 876-880 MHz dla kanałów „w górę" oraz 921-925 MHz dla transmisji „w dół", w kierunku abonenta.

IMEI (International Mobile Station Equipment Identity)

IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) - międzynarodowy niepowtarzalny numer seryjny terminalu ruchomego, zapewniający jego identyfikację w sieci GSM.

IMSI (International Mobile Subscriber Identity)

IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - międzynarodowy indywidualny numer identyfikacyjny abonenta sieci komórkowej GSM.

IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000)

IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000) - podstawowy składnik globalnego systemu przyszłościowej komunikacji osobistej trzeciej generacji, zastępujący dotychczasową koncepcję ogólnoświatowej łączności ruchomej i stacjonarnej typu FPLMTS.

MBS (Mobile Research)

MBS (Mobile Research) - sposób emisji radiowych sygnałów przywołań w systemach przywoławczych z wykorzystaniem istniejącej publicznej sieci radiofonicznych nadajników UKF-FM.

MMM (Mobile Media Mode)

MMM (Mobile Media Mode) - logo usługi internetowej (Ericsson, Nokia, Motorola) oznaczającej uproszczony tryb bezprzewodowego dostępu do multimedialnych stron WTA (wersja serwerów z uproszczonym językiem komunikacji WTML zamiast HTML jak w stronach WWW).

MS (Mobile Station)

MS (Mobile Station) - bezprzewodowy terminal ruchomy, czyli mobilny (bądź ruchoma stacja komunikacyjna) - utożsamiany głównie z telefonem komórkowym sieci radiowej (NMT, GSM, PCS, in.

MSC (Mobile Switcbing Center)

MSC (Mobile Switcbing Center) - centrala obszarowa systemu komórkowego, która koordynuje zestawianie połączeń między abonentami ruchomymi MS własnego systemu komórkowego (typu GSM i in.

NMT (Nordic Mobile Telephony)

NMT (Nordic Mobile Telephony) - analogowy standard telefonii komórkowej rozwijany w Europie (od 1981 r.