SimCity Creator

Czytaj Dalej

VENI, CREATOR SPIRITUS

Łac., 'Znijdź, Duchu Stwórco', początek najstarszego prawdop. hymnu na cześć Ducha św. w kościele zach. Przypisywany Rabanusowi Maurowi, 776-856, arcybiskupowi Moguncji, a. papieżowi Grzegorzowi I, znany od IX w., śpiewany w układzie gregoriańskim a. odmawiany przed ważnymi aktami religijnymi, np. przed...

DEUS, CREATOR OMNIUM, nostrum salva collegium

Hymn brewiarzowy na święto Pięciu Braci Polskich, powstały prawdopodobnie w Pradze, znany z 2 odpisów z XV w. Składa się z 5 strof 4-wersowych; strofy 2 i 3 kończą się incipitami popularnych hymnów -» Ad cenam Agni providi oraz Jesu, redemptor saeculi;

przeznaczony na jutrznię (nokturn) ma o jedną...

DEUS, CREATOR OMNIUM, polique rector, vestiens

Hymn św. Ambrożego w nieszporach niedzielnych (1 i 3 serii) okresu zwykłego (od 1971); skierowany jest do Boga jako twórcy pór dnia; przeplatają się w nim dziękczynienie za kończący się dzień z prośbą o przywrócenie sił do pracy, odświeżenie umysłu, ustąpienie trosk i o trwanie w wierze podczas...