SimCity 4: Godziny Szczytu

Czytaj Dalej

Liczby i godziny

 

14:00 oficialnie-Es ist genau vierzehn Uhr, 

potocznie-Es ist zwei. 

14:06.of-Es ist vierzehn Uhr sechs,

pot-Es ist sechs vor zwei.

14:15.of-Es ist vierzehn Uhr funf- zehn,

pot-Es ist viertel nach zwei.

14:25of-Es ist vierzehn Uhr funfundzwanzig,

pot-Es ist funf vor halb drei.

14:30of-Es ist vierzehn Uhr...

Praca w godzinach nadliczbowych

Liczba nadgodzin nie może przekraczać: 4 godzin na dobę, 150 godzin w roku kalendarzowym.

Praca w godzinach nadliczbowych, w niedzielę, święta i w porze nocnej

Pracą w godzinach nadliczbowych będzie praca wykonywana w czasie przekraczającym ustaloną normę dobową (8 godzin) oraz normę tygodniową (40 godzin) choćby norma dobowa nie została przekroczona.

Praca w nadgodzinach

Z jednej strony wprowadza roczne (do 100 godzin w roku kalendarzowym) i dobowe (do 4 godz.

Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w razie: - konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, - szczególnych potrzeb pracodawcy.

Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych

Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości: - 50% wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w dni powszednie oraz w niedziele i święta będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, - 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta nie ...

Szczyt płuca

Ponieważ pierwotna jama ciała sięga ku górze aż do głowy pierwszego żebra, a pierwsza para żeber tak jak wszystkie inne biegnie skośnie do przodu i ku dołowi, szczyt płuca wystaje nad przednim brzegiem otworu górnego klatki piersiowej i wypełnia tzw.

GODZINA MYŚLI, poemat J. Słowackiego

GODZINA MYŚLI, poemat J.

GODZINA

Godzina kanoniczna a. Godzinki nabożeństwo podzielone na wzór godzin brewiarzowych, na 7 części: jutrznia, pryma, tercja, seksta, nona, nieszpory i kompleta.

Godziny nadliczbowe

W przypadku udzielenia czasu wolnego bez wniosku pracownika, jego wymiar jest połowę wyższy niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych (półtorej godziny czasu wolnego za jedną godzinę nadliczbową).

SZCZYT

, spotkanie „na szczycie". Godziny szczytu (obciążenia) okres największego zużycia prądu przez odbiorców elektrowni a. Szczyt Adama zob.

GODZINA

astronomowie dokonali już na tyle precyzyjnych obliczeń, żepozwoliły one podzielić dobę na równe i stałe jednostkigodzinowe, a g. (—>• godziny kanoniczne) j a k otercja, seksta, nona; noc nadal dzielono na straże (Łk 12,38).

GODZINA CZYTAŃ

Pierwsza z —> godzin kanonicznychw posoborowym układzie —> liturgii godzin (dawna —>j u t r z n i a , matutinum lub wigilia); zachowując w chórze (—»konwentualna celebra) charakter godziny nocnej, zostaładostosowana do odmawiania o każdej porze dnia (KL 89 c;Ogólne wprowadzenie do liturgii godzin, w: Liturgia godzin,Pz 1982,1 46-49, 63-66, 68-74).

GODZINA DUSZPASTERSKO - KATECHETYCZNA

w Polsce, wprowadzonaz inicjatywy katechetów po 1961 (w związku z wycofaniemnauki religii ze szkół) w miejsce drugiej godzinykatechezy; stanowiąc jej uzupełnienie i kontynuację maj e d n a k charakter bardziej duszpast.

GODZINA MIŁOSIERDZIA

polecił odmawiać o godzinietrzeciej modlitwę (w formie — drogi krzyżowej lub adoracjiNajśw.

GODZINA OBECNOŚCI przy SERCU BOŻYM

  Mały podręcznik Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kr 1912, 1937 ; Wielki podręcznik Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kr 1915, 19376; Godzina Obecności przy Sercu Bożym, Kr 1984; Podręcznik Godziny Obecności przy Sercu Bożym, Kr 1987.

GODZINA RÓŻAŃCOWA OJCA JUSTYNA, Father Justin Rosary Hour

niedzieli listopada doostatniej kwietnia (obecnie przez cały rok przez 1/2 godzinyw każdą niedzielę); na G . Zasępa, Emigracyjni katecheci Radiowej Godziny Różańcowej, Buffalo 1984; tenże.

GODZINA ŚWIĘTA

Debrosse'a)Arcybractwo Godziny Świętej (zatwierdzone przez pap. Crawley Boevey, Heure Sainte, P 19274 (Godzina święta I-III.

GODZINY KANONICZNE

formularze porannych i wieczornychgodzin modlitewnych; w pozostałych godzinach modlitwyuzależniono od zgromadzenia odpowiedniej grupy wiernych,a zestawy czytań nie zostały ujednolicone.

HAEC HORA, QUAE RESPLENDUIT, Oto jaśnieje godzina

Tekst nawiązujedo godziny śmierci Chrystusa na krzyżu, w której rozproszyłon ciemności świata, wyprowadził z grobów umarłych(por.