Sim Iness

Czytaj Dalej

System informacji marketingowej (SIM)

  System informacji marketingowej (SIM) to osoby, wyposażenie oraz procedury związane ze zbieraniem, segregowaniem oraz dystrybucją informacji służącej podejmowaniu decyzji marketingowych.

Istota SIM

" Na podstawie przytoczonej definicji można określić trzy podstawowe etapy funkcjonowania SIM. Wszystkie działania podejmowane na dwóch opisanych wyżej etapach funkcjonowania SIM powinny służyć efektywnemu wykorzystaniu informacji.

Korzyści wynikające ze stosowania SIM

 

Prawidłowe wykorzystanie możliwości, jakie daje system informacji marketingowej przynosi przedsiębiorstwu i jego kierownictwu wiele istotnych korzyści. Jak wykazują badania są to przede wszystkim:

aktualne informacje i raporty - przy szybko zmieniającym się otoczeniu i złożoności problemów...

SIM (Subscriber Identity Module)

SIM (Subscriber Identity Module) - wielofunkcyjna inteligentna karta identyfikacyjna abonenta (mikroktroler zaprasowany w plastiku) oraz jej najnowsza wersja znana pod nazwą karty proaktywnej SIM - umożliwiające zdalną identyfikację i autoryzację abonenta w sieciach komórkowych (np.

SIM-Lock

SIM-Lock - sposób blokady działania telefonu komórkowego przez macierzystego operatora telefonii komórkowej za pośrednictwem karty SIM, uniemożliwiający logowanie aparatu do sieci innych operatorów przez z góry określony w umowie wstępnej okres.