Podostre zapalenie tarczycy Choroba de Quervain

Objawy kliniczne. Występują bóle szyi, promieniujące do uszu, bóle przy połykaniu pokarmów,? gorączka, obrzmienie ! Sś^stward-ńienie tarczycy, przyspieszony OB !:§ leuko-cytoza. W początkowym okresie choroby poziom tyroksyny i PBI jest podwyższony, natomiast jednochwytność tarczycy jest...

CHOROBA DE QUERVAiNA

Jest to bolesny stan zapalny i zwężenie wspólnej pochewki ścięgna długiego odwo-dziciela i krótkiego prostownika kciuka w okolicy wyrostka rylcowatego kości promieniowej. Pociągając za zgięty kciuk w stronę łokciową wywołuje się ostry ból. Przy ruchach może być wyczuwalny chrzęst.

Etiologia —...

Choroba de Quervaine

Istotą choroby jest zapalenie pochewki ścięgnistej pierwszego przedziału prostowników, który zawiera ścięgna mięśnia odwodziciela długiego i prostownika krótkiego kciuka.

Przyczyną zapalenia są sumujące się urazy i przeciążenia wymienionych wyżej ścięgien z powodu wykonywania zajęć sportowych i...