Transport kolejowy - Konwencja Berneńska

W 1890 roku uchwalono pierwszą konwencję międzynarodową dotyczącą transportu o powszechnym charakterze - była to Konwencja berneńska o przewozie towarów kolejami (CIM). W 1924 r, przyjęto drugą Konwencję berneńską o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV). 

Transport kolejowy - Konwencja COTIF

Podstawę prawną międzynarodowych przewozów kolejowych stanowi Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) podpisana w 1980 r. Integralnym elementerr tej Konwencji są przepisy o międzynarodowym przewozie towarów kolejami - CIM.

Konwencję tę stanowią kraje europejskie oraz kilka...

Transport kolejowy - RID

Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych.

Regulamin określa:

—    towary niebezpieczne, które nie są dopuszczone do przewozu międzynarodowego;

—    towary niebezpieczne, które są dopuszczone do przewozu międzynarodowego oraz popisane do nich warunki (z uwzględnieniem...

Transport kolejowy - Umowa SMGS

Umowa o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej - powstała w 195: « jako odrębne uregulowanie dla ówczesnych państw socjalistycznych Europy i Az; WNP, Chin i Wietnamu.Umowa SMGS określa 2 rodzaje szybkości przewozu: zwyczajne oraz pośpieszne. Umowa ta zawiera własne uregulowania dotyczące...

Samochód na torach kolejowych

Jeżeli samochód zepsuje się na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, trzeba wrzucić bieg i uruchomić rozrusznik, żeby samochód nagłym szarpnięciem przesunął się do przodu. Jest to możliwe przy mechanicznej skrzyni biegów, natomiast przy automatycznej nie.

Jeżeli pociąg się zbliża, samochód trzeba...

Wypadki drogowe i kolejowe

 Od wypadku, w którym uczestniczył pojazd wiozący substancje M niebezpieczne, trzeba trzymać się z daleka. Rozlane chemikalia będzie może widać, ale gazy mogą nic być widoczne. Do gaszę-L— I nia pożarów substancji chemicznych można stosować tylko właściwe do tego metody. Jeżeli nie jest się do tego...