Jarząb górski

 

Wygląd: Krzew prosto wzniesiony albo drzewo wysokości do 20 m, z szarobrunatną korą, pokrytą licznymi małymi przet-chlinkami. Liście podługowato-jajowate do prawie okrągłych, około dwa razy tak długie jak szerokie, z przodu ostro zbiegające, u nasady klinowate, po obu stronach z około 10...

Widłoząb górski

 

Wygląd: Darnie poduszkowa-te, żółto- lub ciemnozielone; łodyżki ok, 5 cm wysokie, w dolnej części skąpo pokryte chwytnikami; liście bardzo łamliwe, sztywne, proste, z lancetowatą nasadą, zwężone w rynien-kowaty, szydlasty kończyk.

Podobne gatunki: D. viride ma suche liście kędzierzawe, a ich...

Zmienka górska

Są róż-nokształtne, co może być uznane za cechę szczególnie pierwotną: starsze liście, stojące w kępce zewnętrznie, zawsze pozostają płonne, Są w zarysie podłużnie owalne, wielokrotnie (najczęście 4-krotnie) pierzastodziel-ne, zaś tch odcinki i listki zawsze są ułożone naprzemianlegle.

Zachylnik górski

 

Wygląd: Wieloletnia, niewielka paproć z czołgaiącym się kłączem i 15-40 cm długimi liśćmi, które wyrastają pojedynczo, więc nigdy nie układają się w zamknięte rozety, natomiast często tworzą dość rozległe, luźne łany.

Ogonki liściowe żółtawe, prawie zawsze tak wygięte, że cała...

Nerecznica górska

 

Wygląd: Wieloletnia paproć z krótkim, wzniesionym kłączem. Liście 30-120 cm długie tworzą lejkowatą rozetę. Ogonek liściowy stosunkowo - krótki, skąpo pokryty małymi, brązowymi, plewiastymi lu-seczkami.

Blaszka liściowa w zarysie lancetowata, na obu końcach zwęzona, na dolnej stronie z żółtymi...

GÓRSKA HALINA, z Endelmanów

GÓRSKA HALINA, z Endelmanów, ur. 4 V 1898 w Warszawie, zm. 4 VI 1942 we Lwowie, powieściopisarka i działaczka społeczna. Uczennica S. Sempołowskiej, należała do PPS, pracowała w świetlicach dla warsz. młodzieży robotniczej. Po 1918 studiowała socjologię w Brukseli, 1924 osiadła we Lwowie. Od 1930...

GÓRSKI ARTUR

GÓRSKI ARTUR, ur. 2 VII 1870 w Krakowie, zm. 7 XII 1959 w Warszawie, publicysta, krytyk, pisarz i tłumacz. Studiował prawo na UJ. W młodości żywił zainteresowania społ.; należał do radykalnej grupy studenckiej skupionej wokół pisma „Ognisko", był też prawdop. 1891 prezesem > Czytelni Akademickiej. W...

Paprotnica górska

 

Wygląd: Wieloletnia paproć o liściach 15-30 cm długich, wyrastających pojedynczo z ctenkiego, czołgającego się kłącza.

Ogonek liściowy dłuższy niż szerokotrójkątna, prawie równoboczna blaszka, w dole ciemnobrunatny, wyżej słomiastożólty, u nasady z łuseczkami z gruczołkami na...

GÓRSKI Iwan Konstantinowicz

GÓRSKI Iwan Konstantinowicz, ur. 30 V 1921 w Ułła (Białoruś), ros. slawista, badacz literatury polskiej. Ukończył slawistykę na uniw. w Moskwie (1954), habilitował się 1967, pracuje w Instytucie Słowianoznawstwa i Bałkanistyki AN ZSRR. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół literatury pol. XIX w...

GÓRSKI JAKUB

GÓRSKI JAKUB, ur. ok. 1525 w ziemi liwskiej (Mazowsze), zm. 17 VI 1585 w Krakowie, humanista, retor, logik, filolog; ksiądz. Pochodził z drobnej szlachty, po studiach w Akad. Krak. (1542-51) był jej docentem od 1554, prof. i 1574-83 ośmiokrotnym rektorem. W 1558-60 ogłosił 3 podręczniki z zakresu teorii...

GÓRSKI Konrad

Wydał 3 serie Studiów z historii i teorii literatury (1956, 1964, 1971), wśród nich podstawowe dla badań nad językiem i tekstami Mickiewicza: Zagadnienie emendacji tekstów Mickiewicza, Historia tekstu ,,Ody do młodości", Staropolszczyzna w języku Adama Mickiewicza, Z badań nad słownictwem Mickiewicza-, tej dziedzinie poświęcił też odrębny zbiór Mickiewicz.

GÓRSKI Konstanty Marian, pseud. Spectator

GÓRSKI Konstanty Marian, pseud. Spectator, ur. 1862 w Woli Pękoszewskiej pod Skierniewicami, zm. 5 III 1909 w Krakowie, poeta, krytyk, historyk literatury i sztuki. Studiował historię literatury i sztuki na uniw. w Berlinie (poglądy estetyczne G. kształtowały się pod wpływem J. Burckhardta), 1888...

GÓRSKI Stanisław

GÓRSKI Stanisław, ur. 8 IX 1497 (1499 lub 1489) w Górze Kościelnej pod Płockiem, zm. 12 III 1572 w Krakowie, historyk, zbieracz źródeł. Pochodził z drobnej szlachty. Poza krótkim pobytem w Akad. Krak. (1518) był samoukiem. Zrazu notariusz publ. oraz pisarz w kancelarii mniejszej kor. P. Tomickiego, po...

Wody płynące - Od potoku górskiego do wielkiej rzeki

Dopiero po kolejnym przejściowym pobycie w dnie z larwy wyrasta wreszcie mały małż, który może założyć nową ławicę albo wypełnić luki w starej.

ROMANOWICZOWA ZOFIA, Z GÓRSKICH

szczególnie ceniona jest antologia liryki staroprowansalskiej Brewiarz miłości (wyd.

Teoria kolejek

Charakterystyka

Teoria kolejek - teoria w badaniach operacyjnych oparta na rachunku prawdopodobieństwa, wykorzystywana do podejmowania optymalnych decyzji w sytuacjach tworzenia się kolejek.

Teoria ta na płaszczyznę badań operacyjnych została przeniesiona z zastosowania jej elementów w praktyce wojennej...

Turystyka górska

Dlatego w góry należy wychodzić wcześnie, aby nagrzewające śnieg słońce nie zwiększyło zagrożenia lawinowego wypadku gdyby doszło do lawiny należy starać się uratować samemu i wtedy należy: zdjąć plecak i narty, starac się przebijać ku bocznej powierzchni lawiny, trzymać usta zamknięte, należy się przedostać do jakiejś przestrzeni z powietrzem w pobliżu powierzchni, powoli próbować przekopywać się na powierzchnię i nie wpadać w pańkę.

STAR - SPANGLED BANNER

(wym. sta: spangld bąnner) Ang., 'gwiaździsty sztandar', hymn narodowy USA, ułożony w 1814, w czasie wojny anglo-amerykańskiej, przez młodego waszyngtońskiego adwokata, Francisa Scotta Key.

Muzyka skomponowana przez Johna StafForda Smitha, oparta jest na pop. piosence ang. To Anacreon in Heaven ang., 'Do...

GORSKI ALEKSANDR WASILJEWICZ

Historiii Starożytności Ros.

GORSKI TEOFILAKT bp.

zm. 1788 w Kołomnie, teologprawosławny.

Był prof, i r e k t o r em Akademii Duch. w Moskwie;1776 został bpem Perejasławia, a 1788 abpem Kołomny;jest autorem 2-częściowego podręcznika teologiidogm. i mor. Orthodoxae orientalis ecclesiae dogmata orazOrthodoxae orientalis ecclesiae doctrina Christiana de...