MARIA LUDWIKA HABSBURG (Marie-Louise) (12 XII 1791 - 18 XII 1847), druga żona Napoleona, cesarzowa Francuzów

Córka cesarza Franciszka I, siostrzenica Marii Antoniny, poślubiła w 1810 Napoleona.

WALEWSKA Maria z Łączyńskich (7 XII 1789 - 11 XII 1817), poi. przyjaciółka Napoleona

W 1804 poślubiła starego szambelana Anastazego Walewskiego. 1 I 1807 po raz pierwszy spotkała Napoleona na stacji pocztowej w Jabłonnie. Podsunięta mu została przez hr. Henriette de Vauban, działającą w porozumieniu z ks. Poniatowskim. Towarzyszyła Napoleonowi podczas jego pobytu w Kamieńcu Suskim w...

Jezierska Maria Barbara

(1915-1992); absolwentka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa z 1937 r. W latach 1937-1944 pracowała w II Ośrodku Zdrowia i Pomocy Społecznej w Warszawie. W czasie okupacji rozwinęła działalność opiekuńczą wobec ludności wysiedlonej z zachodnich terenów Polski. Brała również udział w ruchu oporu...