Mięsień pośladkowy mały

pośladkowych unoszą (zginają) udo, części tylne zaś silnie opuszczają (prostują), głównie m.

Łusecznica mała

Unika miejsc silnie nasłonecznionych i preferuje środowiska pełne rozmaitych kryjówek.

POWIĘZIE MIEDNICY MALEJ STOSUNKI OGÓLNE

Obie płyty mięśniowe, przepona miedniczną i przepona moczowo-plciowa, które zamykają dolny otwór miednicy i tworzą jej dno, na obu swych powierzchniach, górnej i dolnej, pokryte są powięzią. Przepona miedniczną powleczona jest więc górną i dolną i) powięzią przepony miednicznej (fascia...

TKANKA ŁĄCZNA MIEDNICY MALEJ

Narządy położone w miednicy małej, pęcherz moczowy, odbytnica i u kobiety macica podlegają szczególnie silnym zmianom kształtu i wielkości. Obfita tkanka łączna umożliwia te zmiany położenia; dzięki niej np. nie zachodzi obawa, żeby naczynia i nerwy, które ze sztywnej ściany miednicy dochodzą...

Więzadła miednicy małej

Pod otrzewną zagłębienia pęcherzowo-macicznego kieruje się do przodu z szyjki macicy do dna pęcherza parzyste niezbyt silne pasmo, 2) więzadło pęcherzowo-maciczne (ligamentum uesico-uterinwn); ku tyłowi zaś znacznie silniejsze 3) więzadło odbytniczo-maciczne (ligamentum recto-uterinum).

Krążenie wielkie i krążenie małe

Najwyższy stopień rozwoju układu naczyniowego stanowi krwiobieg zamknięty, przez który cała ilość krwi przepływa przez ustrój. U zwierząt stałocieplnych (ptaków i ssaków) obie połowy scrca, prawa i lewa, z których się ono składa, są od siebie całkowicie oddzielone, jak również wszystkie naczynia...

Żyła mała scrca

Jeżeli jest silnie rozwinięta, co zdarza się niezbyt często, to rozpoczyna się na przedniej powierzchni komory prawej i przyjmuje żyły, które zwykle uchodzą bezpośrednio do prawego przedsionka jako żyły przednie serca .

Żyły małe

W małych naczyniach żylnych  czyli w żyłkach (uenulae), komórki mięśniowe pojawiają się w odcinkach narażonych na rozciąganie, natomiast brak ich tam, gdzie żyłka chroniona jest otaczającą tkanką twardą (kość) lub tkanką łączną zbitą (opona twarda), a nawet splotowatą (skóra). Elementy...

TĘTNICE KRĄŻENIA MAŁEGO

Pień płucny wraz ze swym końcowym rozwidleniem, tętnicą płucną prawą i lewą oraz ich gałęziami prowadzi krew żylną z prawej komory serca do obu płuc. Pod względem zawartości są to przewody żylne, poi względem początku, przebiegu i budowy — naczynia tętnicze.

Ściana tętnic płucnych jest...

Mamilaria Małe słońce

Większość kaktusów z rodzaju mamilaria ma kulisty kształt, ale ten posiada wąską, cylindryczną łodygę. Mamilarie należą do najbardziej popularnych kaktusów, gdyż niemal wszystkie zakwitają i są łatwe w hodowli. M.microhelia jest małym kaktusem, choć z upływem czasu jego łodyga wydłuża się...

Kormoran mały

Wygląd: Najmniejszy z europejskich kormoranów; długość ciała 48 cm - niewiele ponad połowę wielkości kormorana. Dziób krótki. Latem ptaki są czarne z jasnymi brzegami piór i ciemnobrązową głową, zimą niepozornie ciemnobrązowe.

Środowisko: Środkowoazjatyckie jeziora stepowe; w kierunku zachodnim...

Gęś mała

Wygląd: Miniatura gęsi białoczelnej, choć nie jest to dobra cecha rozpoznawcza, gdyż największe gęsi małe osiągają wielkość gęsi białoczel-nych. Cechy charakterystyczne to krótka i wysoka głowa oraz krótki, czerwonawy dziób. Oko otacza, także u młodych ptaków, żółty pierścień; pasek wokół...

Biegus mały

Wygląd: Długość ciała 14 cm: jest prawie tak duży, jak biegus malutki, ale nieco szczuplejszy. Ważną cechą odróżniającą są u młodych ptaków zielonożółtoszare nogi, u ptaków dorosłych zielonkawoczarnoszare. Dziób u młodych ptaków czarnobrązowy, później czarny. Wierzch mysioszary, u biegusa...

Mewa mała

Wygląd: Najmniejsza europejska mewa; długość ciała ok. 28 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 70 cm. Końce skrzydeł w szacie ostatecznej zawsze białe. Dziób ptaków dorosłych latem czerwony, w zimie i u młodych ptaków czarniawy. Spód skrzydeł we wszystkich ubarwieniach ciemnoszary. Mewy małe przebywają w...

Lecicha mała

Wygląd: długość 4-4,5 cm, rozpiętość skrzydeł 6-7 cm. Samiec z jasnoniebieskim, samica z brązowym odwłokiem. Mniejsza od większości pozostałych lecich.

Środowisko: małe, powoli płynące, obfitujące w związki wapnia cieki wodne. Zwykle odpoczywa na ziemi lub roślinach. Spłoszona ucieka szybkim...

Zmorsznik mały

Można go rozpoznać po czarnym, zaokrąglonym i silnie wypukłym przedpleczu oraz żółtobrązowych pokrywach.

Kopalnie wielkie i małe

Około 70% całej produkcji górniczej pochodzi z kopalni odkrywkowych. Niekiedy niezbędne jest zdjęcie nadkładu z przykrywających skał o masie aż 20-krotnie większej niż masa całego eksploato­wanego złoża. W rezultacie podczas wszystkich prac górniczych, tych odkrywkowych i głębino­wych...

DTP - przełom w małej poligrafii

Skrótem DTP (ang. Desktop publi­shing) określa się wykorzystanie komputerów osobistych do pisania, ilustrowania i składania tekstów, które następnie mogą zostać wydrukowane, dając publikacje często charakteryzujące się najwyższą jakością. Publikacje opracowane przy pomocy kompu­tera różnią...

Panda mała

Panda mała, inaczej ruda, (Ailurus fulgens) nie jest tak dobrze znana jak panda wielka, mimo że występuje na o wiele większym ob­szarze - od Himalajów po południowe Chiny. Są dwa podgatunki pandy małej. Niektórzy naukowcy zaliczają pandy do Procyonidae, czyli do szopowatych, inni zaś nadają im rangę...

Małe koty

Małe koty występują na wszystkich kontynentach poza Australią i Antarktydą. Są drapieżnikami, sprawnie polującymi na często większe od siebie ofiary. Duże i małe koty mają wspólnego przodka, który żył około 50 milionów lat temu. Procesy specjacji w obrębie tych mięso­żernych ssaków...