Silniki

Czytaj Dalej

Silniki - SILNIK ODRZUTOWY

Silnik strumieniowy pracuje efektywnie dopiero przy prędkościach naddźwiękowych, dlatego do startu pojazdów napędzanych takim silnikiem konieczne jest zastosowanie innego silnika, np.

Silniki - SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY

Szczególną odmianę silników spalinowy tłokowych stanowią silniki o tłoku obracającym się, czyli silniki spalinowe rotacyjne; w tych silnikach tłok wykonuje ruch obrotowy, poruszając się pod wpływem zmiennych nacisków czynnika roboczego.

Silniki - SILNIK CIEPLNY

silniki tłokowe parowe i spalinowe oraz turbiny cieplne.

Silniki - SILNIK TURBOSPALINOWY

Silnik, w którym łopatkowy wirnik gazowej turbiny cieplnej przetwarza energię kinetyczną spalin (wytwarzanych w komorze spalania turbiny i sprężonych przez napędzaną turbinę sprężarkę) w energię ruchu obrotowego; silniki turbospalinowe są stosowane do napędu prądnic w elektrowniach, samolotów, lokomotyw.

Silniki - SILNIK TURBOŚMIGŁOWY

Turbinowy silnik lotn.

Silniki spalinowe z wirującym tłokiem.

12 Model silnika X [12] Budowa i zasada działania silnika X Silnik X składa się z kołowego cylindra zamkniętego z obu stron płaskimi pokrywami, wewnątrz którego osiowo wiruje tłok złożony z dwóch ruchomych względem siebie elementów.

Zastosowanie silnika elektrycznego prądu stałego - trakcja elektryczna

W przypadku lokomotywy sześcioosiowej (6 silników) - silniki możemy połączyć w trzy układy - szeregowy, szeregowo-równoległy (dwie grupy trzech silników połączonych w szereg połączone równolegle) oraz równoległy.

Elastyczność tłokowych silników spalinowych.

Jak wynika z przytoczonych przykładów do oceny właściwości dynamiczych silnika znacznie bardziej przydatny jest współczynnik elastyczności silnika niż czas rozpędzania samochodu napędzanego przez ten silnik, czy też wynikające z niego przyspieszenie samochodu.

Układ zasilania silników z zapłonem samoczynnym

Silnik uzyskuje ono temperaturę 500750C. W tym czasie silnik nie osiąga właściwej mocy i pracuje bardzo nierównomiernie. W porównaniu do sytuacji gdy silnik nie pracuje, obsada z rolkami może obrócić się o 12 w stosunku do wałka napędowego.

Silnik wysokoprężny

Silnik uzyskuje ono temperaturę 500750C. W tym czasie silnik nie osiąga właściwej mocy i pracuje bardzo nierównomiernie. W porównaniu do sytuacji gdy silnik nie pracuje, obsada z rolkami może obrócić się o 12 w stosunku do wałka napędowego.

Silnik spalinowy podwójny dwusuwowy

Jeśli chodzi o sprawność energetyczną, można oczekiwać, iż silnik według wynalazku przy wysokich prędkościach obrotowych i znacznym obciążeniu silnika, będzie cechował się wyższą sprawnością od silnika czterosuwowego, nie mniej udzielenie poprawnej odpowiedzi może nastąpić dopiero po zdjęciu charakterystyki silnika w czasie badań przeprowadzonych na prototypie urządzenia.

Układ zasilania paliwem silnikow z zapłonem samoczynnym.

Z pompki o napędzie ręcznym korzysta się przy rozruchu silnika w celu napełnienia paliwem przewodów i filtrów, zwłaszcza jeżeli silnik nie pracował przez dłuższy okres. Pompa wtryskowa przestaje wtedy podawać paliwo do wtryskiwaczy i silnik zatrzymuje się.

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - silniki, bhp, układy trójfazowe

Właściwości silnika: prędkość obrotowa wirnika zależy od obciążenia, prąd rozruchowy silników jest dość duży, duże silniki wymagają dodatkowych urządzeń rozruchowych, prędkość obrotową można regulować przez zmianę rezystancji obrotu wirnika, zmianę wartości lub częstotliwości napięcia zasilającego stojan, silniki mają dość prostą budowę i są stosunkowo tanie.

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - silniki

Właściwości silnika: prędkość obrotowa wirnika zależy od obciążenia, prąd rozruchowy silników jest dość duży, duże silniki wymagają dodatkowych urządzeń rozruchowych, prędkość obrotową można regulować przez zmianę rezystancji obrotu wirnika, zmianę wartości lub częstotliwości napięcia zasilającego stojan, silniki mają dość prostą budowę i są stosunkowo tanie.

Opis silników elektrycznych

SILNIKI GŁĘBOKOŻŁOBKOWE I DWUKLATKOWE Jednym z rozwiązań ograniczenia dużych prądów rozruchowych jest stosowanie silników głębokożłobkowych lub dwuklatkowych, gdzie wykorzystane jest zjawisko wypierania prądu w niesymetrycznym ośrodku magnetycznym w funkcji częstotliwości prądu wirnika a więc poślizgu.

Silniki krokowe - prezentacja multimedialna

Silnik krokowy jest urządzeniem elektromechanicznym, które przekształca impulsy elektryczne w dyskretne ruchy mechaniczne. Silnik pracuje z pełnym momentem w stanie spoczynku.

Silnik - Informacje ogólne

wytwarzana przez silnik jest przekazywana do urządzenia napędzanego za pośrednictwem części ruchomych silnika (np. Połzunow; 1732 po raz pierwszy silnik parowy został użyty do napędu maszyn o ruchu obrotowym; największe zasługi w rozwoju silników parowych położył J.

Silniki odrzutowe

Najprostszym rodzajem silnika odrzutowego jest silnik strumieniowy. Lecz aby silnik taki zaczął działać, na­leży najpierw nadać samolotowi odpowiednią pręd­kość za pomocą na przykład silnika rakietowego.

Wielkości charakterystyczne silnika

Każdy silnik spalinowy możemy scharakteryzować poprzez podanie kilku jego podstawowych wielkości.

Rozwój konstrukcji i silników łodzi podwodnych

Silnik dieslowski W końcu silniki benzynowe zastąpiono silnikami dieslowskimi, pracującymi na o wiele mniej nie­bezpiecznym paliwie, jakim jest ropa.