Jakie jest zastosowanie silników wysokoprężnych w wesołym miasteczku?

Dziś objazdowe wesołe miasteczka wciąż uży­wają generatorów napędzanych silnikami wyso­koprężnymi. Silnik przeciętnej karuzeli pobiera w czasie ruchu moc od 10 do 40 kW, lecz aby wystartował, moc musi być większa.

Sprzężone silniki parowe

Silniki potrójnie sprzężone składają się na przykład z cylindra wysoko, pośrednio i nisko-ciśnieniowego. Silniki takie były szeroko używane na statkach, niektóre niemieckie jednostki były napędzane przez silniki aż czterostopniowe.

Przelotowe silniki parowe

Silniki przelotowe skonstruowano z myślą o zmniejszeniu strat ciepła poprzez zmniejszenie zmian temperatury w cylindrze.

Silniki odrzutowe

Najprostszym rodzajem silnika odrzutowego jest silnik strumieniowy. Lecz aby silnik taki zaczął działać, na­leży najpierw nadać samolotowi odpowiednią pręd­kość za pomocą na przykład silnika rakietowego.

Silniki turboodrzutowe

W silnikach turboodrzutowych na wale turbiny osadzony jest również wirnik przedniej sprężarki, wtłaczającej do silnika powietrze. Silniki turboodrzutowe pracują poprawnie przy prędkościach znacznie niższych od tych, których wymagają silniki strumieniowe.

Silniki turbośmigłowe i dwuprzepływowe

Silnik dwuprzepływowy bardzo przypomina zwykły silnik turboodrzutowy. Również gazy spalinowe opuszczają silnik ze zdecydowanie mniejszymi prędkościami, co redukuje hałas.

Silnik Wankla

Silniki Wankla zuży­wają więcej paliwa od porównywalnych czterosuwowych silników tłokowych. Jednakże może w przyszłości uda się rozwiązać trudności kon­strukcyjne i w efekcie na bazie silnika Wankla otrzymamy wydajniejszy silnik benzynowy.

Silniki Diesla

Silnik ten jest odmianą silnika cieplnego o spalaniu wewnętrz­nym. Podobnie jak w typowym benzynowym sil­niku spalinowym, eksplozja mieszanki paliwowo-powietrznej powoduje ruch posuwisto-zwrotny tło­ków, zamieniany na ruch obrotowy za pomocą korbowodów i walu korbowego.

Zapłon w silniku Diesla

Z tego powodu silnik Diesla bywa również nazywany sil­nikiem z zapłonem samoczynnym. Silnik Diesla musi wy­trzymywać wyższe ciśnienie, co czyni go masywniejszym, cięższym i droższym od benzynowego o podobnej mocy.

Silniki Diesla czterosuwowe

Ten suw nazywa się suwem pracy i tyl­ko w czasie jego trwania silnik wytwarza energię mechaniczną. W czwartym suwie otwiera się umieszczony w głowicy zawór wylotowy, przez który poruszający się ku górze tłok wypycha gazy spalinowe na zewnątrz.

Silniki Diesla dwusuwowe

Przez otwór wlotowy do cylindra dostaje się świeża porcja powietrza, wypychając na zewnątrz gazy spalinowe. W innym typie dwusuwowego silnika Diesla w głowicy umieszczony jest zawór wylotowy, przez który wypychane są gazy wylotowe.

Chłodzenie w silnikach Diesla

Aby do tego nie dopuścić, silniki wy­posażane są w układ chłodzenia, Silniki chłodzone powietrzem posiadają bogate użebrowanie, zwiększające znacznie powierzch­nię wymiany ciepła.

Pierwsze silniki parowe

Do dziś różnorakie silniki parowe wytwarzają znaczną część zużywanej przez nas energii.

Silnik Watta

Silnik Watta był bez porównania szybszy od poprzed­nika, gdyż nowa porcja pary mogła zostać wpusz­czona do cylindra zaraz po tym, jak tłok osiągnął wyjściowe położenie. Ponadto silniki parowe napędzały maszyny drukarskie, przędzalnie, tkalnie a także maszyny pralnicze w „pralniach parowych".

Przemiana energii w silnikach parowych

Zarówno silniki jak i turbiny parowe zamieniają energię cieplną w mechaniczną. Wszystkie maszyny parowe, zarówno tłokowe jak i turbiny, są silnikami o spalaniu zewnętrz­nym, gdyż energia cieplna jest uzyskiwana na zewnątrz silnika.

Silniki parowe o podwójnym działaniu

W prostym silniku parowym ciśnienie pary poru­sza tłok działając nań z jednej tylko strony. Z tego względu silniki takie nazywane są silnika­mi o podwójnym działaniu.

Mechanizm korbowy silnika parowego

Można je wyrównać zużywając więcej paliwa, lecz to z kolei obniża sprawność silnika. Zmianę temperatury w silniku można także zmniejszyć nie dopuszczając do znacznego roz­prężania pary wewnątrz cylindra.

Silniki i generatory elektryczne

To urządzenie nie miało żad­nego praktycznego zastosowania, ale stało się zaczątkiem dzisiejszych silników elektrycz­nych. Nowoczesne silniki elektryczne wykorzy­stują silny elektromagnes i wiele zwojów przewodnika, co umożliwia wytworzenie użytecz­nej siły mechanicznej.

Silniki prądu stałego

W prostym silniku prądu stałego komutator skła­da się z miedzianej obręczy przeciętej na połowę wzdłuż średnicy i zamontowanej na wale wirnika poprzez warstwę izolującą.

Silniki prądu przemiennego

Silniki takie działają na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Wirnik takiego silnika ma zwykle postać wal­cowatej klatki, której pręty wykonane z miedzi lub aluminium są na końcach połączone obręczami. Silniki tego rodzaju nazywamy klatkowymi.