SYNESTETYCY - SYNESTEZJA SILNA I SŁABA

Synestezja silna bazuje na związku pomiędzy psychofizycznymi jakościami zmysłowymi: częstotliwością, intensywnością i czasem trwania dźwięku; rozmiarem, kształtem i spektrum fali świetlnej obiektu wzrokowego; czy chemiczną kompozycją smaku.

Opuncja silna

Opuncja silna wytwarza spodkowate kwiaty w połowie lata.

Jaka jest różnica pomiędzy podejściem słabej i silnej sztucznej inteligencji?

Silna SI twierdzi, że można zbudować taki program, który będzie myślał podobnie do człowieka.

Ocena silnych i słabych stron konkurentów

Niemniej jednak, każda informacja jest cenna, gdyż pozwala lepiej ocenić słabe i silne strony konkurentów.

Rosja - Pozycja prezydenta w systemie silnej prezydentury

Prezydent w konstytucji jest określany jako głowa państwa, gwarant konstytucji, gwarant prawi wolności człowieka i obywatela, podmiot określający podstawowe kierunki wewnętrznej i zagranicznej polityki państwa, reprezentant kraju stosunkach międzynarodowych 

- wybierany jest w wyborach równych...

WALTER O SILNEJ DŁONI

Łac. Wdltharius manu fortis, z Akwitanii, bohater poematu łac. Waltharius, liczącego ok. 1500 wersów, napisanego prawdop. w IX a. X w., opartego na zaginionym poemacie niemieckim (zob. Lai). Walter ze swą narzeczoną Hiltgunt, uwięziony przez Hunów, zdołał wraz z ukochaną zbiec z niewoli. Pod Wormacją...

Kupuj akcje, kiedy są słabe, sprzedawaj, kiedy są silne

Kupowanie akcji, kiedy przeżywają okres słabości, powinno następować tylko wówczas, gdy wcześniej zostało stwierdzone, że akcje te są wciąż zdrowe pod względem fundamentalnym. Wielu inwestorów przeżywało już nieprzyjemne chwile, kiedy kupili akcje na spadku, po czym zobaczyli, że spadają one...

Czy człowiek jest bezsilny? - Urząd

Owa bezosobowość ludzi kurii, bezosobowość, która wcale nie jest równoznaczna ze zrzeczeniem się odpowiedzialności, przeciwnie, która właśnie tym silniej podkreśla oddanie sprawom kurialnym — to jeden z najciekawszych elementów powieści, a zarazem jej głębszych problemów literackich.