Siłacz

Czytaj Dalej

"Siłaczka" - streszczenie

        Siłaczka najpierw ukazała się w Głosie (1891), następnie została ogłoszona w zbiorze Opowiadania z 1895 roku, który był pierwszą książką wydaną przez Stefana Żeromskiego. Opowiadanie zostało napisane w Nałęczowie, gdzie autor pracował jako korepetytor. Pierwowzorem tytułowej bohaterki...

SIŁACZKA, opowiadanie S. Żeromskiego

SIŁACZKA, opowiadanie S. Żeromskiego, prwdr. w „Głosie" 1891, wyd. w zbiorze Opowiadania w Warszawie 1895. Pierwowzorem postaci tyt. miała być F. Morzycka, działaczka oświat, na Lubelszczyźnie, z którą Żeromski współpracował w tow. „Światło". Opowiadanie jest historią młodej nauczycielki...

„SIŁACZKA”

Stanisława Bozowska i Paweł Obarecki to przedstawiciele ideologii lansowanej pod koniec XIX wieku. Postawa pozytywistyczna. Kontrast dwóch postaw:  Stasia Bozowska Pochłonięta pracą, chciała zniszczyć analfabetyzm. Dlatego została nauczycielką i uczyła podstawowej wiedzy ubogich. Robiło to z...

Siłaczka

Akcja toczy się w małym miasteczku, Obrzydłówku, oraz we wsi, w której pracowała Stanisława Bozowska, w końcu XIX w., na tere­nie zaboru rosyjskiego.

>

>

>

>

>

>

>