Sikorski

Czytaj Dalej

Władysław Eugeniusz Sikorski

Już w Rumunii dokonywała się selekcja personalna, dzięki której do Francji kierowani mieli być wojskowi i politycy lojalni wobec orientacji politycznej generała Sikorskiego, a zalążki rządu emigracyjnego Sikorski zaczął tworzyć już podczas dwóch pierwszych dni pobytu w Bukareszcie.

SIKORSKI WŁADYSŁAW (1881-1943) - polityk

Sikorski uważał, że armia polska powinna pozostać na terenie ZSRR i od wschodu wkro­czyć do Polski, aby w wyzwolonym kraju stać się siłą militarną demokra­tycznego rządu.

Władysław Eugeniusz Sikorski

W wojnie polsko-rosyjskiej na różnych stanowiskach dowódczych; w II Rp brał udział w rządach; W 1936 był jednym z sygnatariuszy antysanacyjnego Frontu Morges; powołany na premiera; Naczelnym Wodzem i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych;Po ataku Niemiec na ZSRR, 30 lipca 1941 podpisał układ z ambasadorem Iwanem Majskim w sprawie tworzenia polskiej armii na wschodzie (pakt Sikorski-Majski), Dzięki temu władze sowieckie ogłosiły amnestię dla Polaków ...

Sytuacyjne teorie kierowania - Hipoteza Cz. Sikorskiego

Sikorski wyróżnił cztery modele organizacji: mechanistyczny, autarkiczny, kooperacyjny i organiczny .