Sienkiewicz

Czytaj Dalej

Dwa spojrzenia na literaturę - Sienkiewicz - Żeromski

Wyraz temu przekonaniu dawał między innymi Sienkiewicz, który pisał w jednej ze swoich recenzji: "Niechże chociaż literatura stworzy nam światy inne, gdzie wszystko jest wielkie, wzniosłe, zdrowe, nieśmiertelne i młode.

Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza

Sienkiewicz otrzymał Legię Honorową od rządu francuskiego w 1904 r. Henryk Sienkiewicz jest zaliczany do najpopularniejszych pisarzy znanych na całym świecie.

Uzasadnij, że "Trylogia" H. Sienkiewicza to utwór, który powstał "ku pokrzepieniu serc” Polaków

Sienkiewicz jednak trzyma na wodzy odczucia wewnętrzne czytelnika i nawet powoduje, że Kmicic staje się miły, czytelnik ma dla niego wiele sympatii. Sienkiewicz przemawia do wyobraźni czytelników swej powieści, napawa ich otuchą i wiarą w lepszą przyszłość.

Henryk Sienkiewicz — twórca polskiej noweli

Jednakże zdanie wybitnego krytyka i historyka literatury Antoniego Potockiego, iż Sienkiewicz „stworzył polską nowelę”, nie jest bezzasadne.

TRYLOGIA, nazwa cyklu trzech powieści hist. H. Sienkiewicza

, Sienkiewicz, zaś, wiedziony niezawodną intuicją, wrócił na stary szlak epicki i dowiódł jego trwałej przydatności.

Prozaicy polscy XIX wieku - Henryk Sienkiewicz

Sienkiewicz urodził się w roku 1846 na Podlasiu w Woli Okrzejskiej w rodzinie zubożałego szlachcica - Józefa Sienkiewicza. Wiele korzyści materialnych czerpał Sienkiewicz z własnych sukcesów.

Sylwetka twórcza Henryka Sienkiewicza

Sienkiewicz napisal równiez powiesc dziejów Polski XV wiecznej "Krzyzacy", oraz powiesc dla mlodziezy "W pustyni i w puszczy", które utrwalily znaczenie Sienkiewicza jako rasowego powiesciopisarza, stawianego na równi z takimi mistrzami rodzaju jak: Balzak, Flaubert, Dostojewski, Tolstoj.

RODZINA POŁANIECKICH, powieść obyczajowo-społeczna H. Sienkiewicza

Plotki głosiły, iż Sienkiewicz przedstawił w postaciach Linety i jej arcyobłudnej ciotki Broniszowej swą drugą żonę i jej przybraną matkę; plotki te pisarz dementował w listach do przyjaciół. NOFER-ŁADYKA Dwie współczesne powieści Sienkiewicza, w: Henryk Sienkiewicz, W.

Gombrowicz nazwał „Potop” H. Sienkiewicza powieścią „pierwszorzędną wśród drugorzędnych”. Swój sąd o tej opinii uzasadnij, opierając się na walorach ideologicznych i artystycznych utworu.

Sienkiewicz nie umieszcza w utworze żadnych aluzji do współczesnej mu sytuacji politycznej. Należy jednak pamiętać o tym, że żył w innym czasie i innych realiach niż Sienkiewicz.

KRZYŻACY, powieść H. Sienkiewicza

Sienkiewicz ukazał wzrost Polski za czasów Jadwigi i Jagiełły i zwycięską bitwę pod Grunwaldem, której obraz kończy powieść. Widocznie Sienkiewicz pamiętał o pretensjach wysuwanych przez recenzentów tego cyklu, wypełnionego niemal wyłącznie obrazami bitewnymi.

Henryk Sienkiewicz „Potop”

Lud występuje tu bezimiennie, ale jest chętny i gotowy do walki — cechuje ich: patriotyzm, wierność królowi, zapał do walki, — biorą w swoje ręce sprawę obrony przed Szwedami; ruch partyzancki obejmuje cały kraj (górale tatrzańscy ratują życie królowi; kilkunastoletni Michałko, chłopak pańszczyźniany, naprowadza na Szwedów polską chorągiew i w bitwie z nimi wykazuje się odwagą i bohaterstwem, czym wprowadzają w podziw ...

Jakie są - Twoim zdaniem - przyczyny poczytności "Trylogii" H. Sienkiewicza?

Sienkiewicz czuł się w obowiązku dać rodakom wiarę w możliwość odrodzenia się ojczyzny, "pokrzepić serca" Polaków, jak sam wyznał na ostatniej karcie "Pana Wołodyjowskiego". Sienkiewicz przeciwstawił się tym tendencjom malując i wyjaskrawiając /zwłaszcza w Potopie/ momenty bohaterstwa narodu polskiego.

Omów dwa spojrzenia na przeszłość narodową: w „Grobie Agamemnona” J. Słowackiego i w „Potopie” H. Sienkiewicza

Sienkiewicz nie przyznawał racji żadnej z tych szkół historycznych, gdyż popadały one z jednej skrajności w drugą. W „Potopie” Sienkiewicz starał się wskazać te dwie drogi, którymi wkroczyła do ojczyzny późniejsza niewola.

Henryk Sienkiewicz jako wielki pisarz

Jego rodzicami byli Józef Sienkiewicz (1813-1896) i Stefania Sienkiewicz z rodziny Cieciszowskich (1820-1873). Sienkiewicz pisał pod pseudonimem Litwos do Gazety Polskiej oraz Niwy.

Henryk Sienkiewicz (1846 — 1916)

W roku 1905 otrzymał Sienkiewicz nagrodę Nobla za Quo vadis? W czasie pierwszej wojny światowej Sienkiewicz wraz z Ignacym Paderewskim organizował w Szwajcarii Komitet Pomocy dla ofiar wojny w Polsce, Zmarł w Vevey w Szwajcarii.

Henryk Sienkiewicz „Ogniem i mieczem”

W utworze znaleźć można zaledwie wzmianki o ich sytuacji, niewoli i marzeniach o wolności); Wolnościowe dążenia Kozaków, ich walkę wyzwoleńczą, narodowo-społeczną pod sztandarami Chmielnickiego Sienkiewicz ukazuje jako bunt przeciw prawowitej władzy i dążenie do rzezi i rozboju; Walkę ukraińsko-polską traktuje jako wojne bratobójczą między dziećmi jednej ojczyzny, wojne domową; Autor jako potomek dawnej szlachty staje po stronie ...

Pierwowzory literackie postaci Andrzeja Kmicica z "Potopu" H. Sienkiewicza

Na bazie tych dwóch szczegółów historycznych zbudował Sienkiewicz piękną i dynamiczną postać powieściowego Andrzeja Kmicica.

Henryk Sienkiewicz - krótka biografia

Sienkiewicz należy do najpopularniejszych polskich pisarzy w świecie.

HANIA, nowela H. Sienkiewicza

ukazał Sienkiewicz wyrazistą postać starego sługi, uroczego łgarza i zrzędy, Mikołaja Sucho wolskiego, który powierza opiece Henryka swą małą wnuczkę Hanię, bohaterkę noweli tyt.