Siedziba

Czytaj Dalej

Gdańsk - DWÓR ARTUSA W GDAŃSKU SIEDZIBĄ BRACTW KUPIECKICH

Rosnąca zamożność mieszczaństwa gdańskiego - następstwo umiejętnego wykorzystywania szerokich i wyjątkowych przywilejów królewskich nadawanych miastu, poczynając od słynnych przywilejów Kazimierza Jagielończyka z lat 1454 do 1477 - sprawiała, że wzbogacony patrycjat, świadomy swego gospodarczego i politycznego znaczenia pragnął uzewnętrznić je świetnością swych siedzib.

PENTAGON - siedziba Departamentu Obrony USA

Budowa siedziby naczelnego do­wództwa amerykańskich sił zbroj­nych w Waszyngtonie rozpoczęła się w połowie 1941 r.

FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM OKREŚLAJĄCYM MIEJSCE ZAŁOŻENIA lub AKTUALNĄ SIEDZIBĘ DOMU GENERALNEGO

z siedzibąw Rzymie; 1975 miały 32 domy podzielone na 3 regiony:franc, wraz z M a r o k i em (14 domów), wł.

Działalność Rady Europy z siedzibą w Strassburgu w przedmiocie sam. teryt.

Istotne znaczenie dla samorządu terytorialnego w Europie ma fakt ustanowienia przez Radę Europy w dniu 5 października 1985 r. Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Samorząd teryt. jest wspólnotą sam. posiadającą osobowość prawną, powstałą z mocy prawa, wykonującą samodzielnie część adm...

KREML, najstarsza, ufortyfikowana część Moskwy, siedziba carów

Napoleon przybył tu 15 IX 1812, w kilka dni po zwycięskiej bitwie pod Mo-żajskiem. Już 16 IX pożar Moskwy był tak wielki, że iskry niesione przez wiatr mogły lada chwila zapalić magazyny prochu zgromadzone na K. Dlatego też cesarz w eskorcie żoł. Davouta zdecydował się wydostać za miasto. Przez...