Siedlisko

Czytaj Dalej

SIEDLISKO

Termin ten jest powszechnie używanyw łąkarstwie, gdzie charakter siedlisk określa sięza pomocą czynników, działających najsilniej(mówimy np.

Fauna siedlisk ludzkich

Wiele gatunków ptaków żyje w pobliżu siedlisk ludzkich, np.

SIEDLISKO, ŚRODOWISKO, BIOTOP, BIOCENOZA

  Siedlisko jest to przestrzeń zajęta przez dany zespół roślinny (czy zbiorowisko) wraz z całym układem warunków fizycznych i chemicznych (klimatycznych i glebowych), jakie w jej obrębie występują. Biocenoza zaś jest to zespół populacji zasiedlających pewne siedlisko.

Specjalny obszar ochrony siedlisk

Obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony → siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin albo zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków.

SIEDLISKO LEŚNE

SIEDLISKO LEŚNE — zespół czynnikówwpływających na warunki bytowania drzeww lesie, zależnych głównie od właściwości glebyi klimatu. W praktyce leśnej stosuje się ocenęjakości siedliska za pomocą tzw.

Siedlisko

Kompleksowe poznanie oddziaływaniaczynników siedliskowych i wymagań roślinuprawnych jest podstawą uzyskiwania wysokich plonów.

SIEDLISKO

Miejsce życia danego organizmu lub populacji. S obejmuje elementy abiotyczne i biotyczne określonej przestrzeni, w której organizmy występują. S. jest pojęciem szerszym od terminu nisza ekologiczna, ponieważ nie uwzględnia funkcji organizmu.