SIEDEM

Jana znajdujemy 7 kościołów Azji, 7 świeczników, 7 gwiazd, 7 pieczęci, 7 trąb, siedmiu aniołów przed obliczem Boga, 7 znaków, 7 gromów, 7 koronowanych głów smoka, siedmiogłową bestię z morza, siedmiu aniołów z siedmiu plagami, siedem złotych czasz.

Siedem

Apollinowi, odgrywała ważną rolę; znanych jest 7 (lub 3) Hesperyd, 7 bram Teb, 7 synów Heliosa, 7 synów i 7 córek Niobe, Siedmiu Mędrców, siedmiu przeciwko Tebom itd.

SIEDEM TP (7TP) - czołg

Lekki czołg polski opracowany według wzoru angielskiego *Vic-kersa E przez Biuro Badań Tech­nicznych Broni Pancernej, a później przez Biuro Studiów Państwowych Zakładów Inżynierii (w 1934 r.). Je­sienią 1934 r. prototyp czołgu prze­szedł próby w Zakładzie Doświad­czalnym PZInż. i po wprowadzeniu...

Siedem tez wyjaśniających, dlaczego ludzie nie angażują się w politykę rządzenia swoim państwem

Jednostki są mniej skłonne do angażowania się w politykę, jeśli nagrodom związanym w ich przekonaniu z zaangażowaniem politycznym przypisują mniejszą wartość niż nagrodom związanym z innymi rodzajami działalności.

Jednostki są mniej skłonne do angażowania się w politykę, jeśli...

Siedem cudów świata

Piramidy w Gizie Wybudowano je około 4500 lat temu i są to najstarsze budowle wśród siedmiu códów świata(inne zbudowano 2500 do 2000 lat temu).

Opisz siedem strategii sprawowania władzy wg. Robbinsa

 

1.Racja – polegająca na koncentrowaniu się głównie na faktach i danych w sposób logiczny prezentujących zamysł;

2.Życzliwość – wykorzystywanie pochlebstw, odwoływanie się do dobrej woli, uniżoność, przyjaźń w celu uzyskania akceptacji dla swoich zamysłów;

3.Koalicja – szukanie wsparcia u innych...

Siedem grzechów głównych

Grzechy tradycyjnie uważane za źródło wszystkich innych grzechów. Ich lista, ustalona przez Ewagriusza Pontyjskiego (346-399), św. Grzegorza Wielkiego (ok. 540-604) i innych, wygląda następująco: pycha, chciwość, rozwiązłość, zazdrość, obżarstwo, gniew i lenistwo.

Wyraz “lenistwo” jest...

Siedem Soborów Powszechnych

Sobory Powszechne - od Nicejskiego I (325) do Nicejskiego II (787) - uznawane za powszechne zarówno przez katolików rzymskich, jak przez prawosławne Kościoły wschod-nie. Mają one szczególne znaczenie podczas każdego dialogu między Wschodem a Zachodem.

Wprawdzie prawosławni zwołali później ważne sobory -...

Siedem ogniw procesu kształcenia

Modele kształcenia na przestrzeni wieków: -eksponowana rola nauczyciela (guru), encyklopedyzm; -Dewey- najważniejszy uczeń, nauczyciel to obserwator, zbyt pełen luz; -uczeń = nauczyciel; W nowoczesnym systemie kształcenia czynności nauczyciela i uczniów tworzą zintegrowaną całość- przy zachowaniu kierowniczej roli nauczyciela oraz aktywnego i samodzielnego udziału uczniów. Okoń zaobserwował wspólne elementy procesu kształcenia. Cechy nowoczesnego modelu kształcenia ...