PRÓBKA SIANA

PRÓBKA SIANA — drobna ilość siana pobranaz większej jego partii (np. Próbka więc musi byćreprezentatywna, czyli powinna zawierać w odpowiednichproporcjach wszystkie gatunki roślinznajdujące się w partii siana, z którego ją pobrano;zasadą jest pobieranie małych ilości (garści,szczypty) siana z wielu miejsc (np.

Bonitacja siana

Bonitacja siana — ocena jakości sianan a podstaw ie określenia ważniejszych cechświadczących o jego w artości pokarmow ej, jakskład gatunkow y, barw a i zapach, o raz na podstawiezawartości zanieczyszczeń, pyłu itp.

PRASOWANIE siana

PRASOWANIE siana— formowanie sianaza pomocą specjalnej prasy w bryły, zwane belamio kształcie prostopadłościanu i w wymiarachdogodnych do transportu.