CESARSTWO RZYMSKIE - KRYZYS WIEKU III. OD SEPTIMIUSZA SEWERA DO DIOKLECJANA (193 - 284)

Przez rozwiązanie dotychczas istniejącej gwardii pretoriańskiej, składającej się z obywateli rzymskich, i powołanie gwardii rekrutującej się z legionów naddunajskich i syryjskich oraz przez udostępnienie stopnia oficerskiego każdemu pochodzącemu z prowincji prostemu żołnierzowi Septimiusz Sewer pogłębił rozpoczęty już za Hadriana proces barbaryzacji armii rzymskiej.

Edykt Septymiusza Sewera

Septymiusz Sewer (193-211), twórca dynastii syryjskiej, po cesarzach filozofach administrator państwa,zatroskany o prawo, okazywał przychylność chrześcijaństwu w pierwszych latach rządów.