Poczet cesarzy rzymskich - Septymiusz Sewer (Lucius Septymius Severus)

w pobliżu miasta Cyzykos Sewer pokonał wojska Emilian; w styczniu 194 r. Sewer wraz ze swoją rodziną odbył kilkuletnią podróż po Imperium, do Rzymu powrócił dopiero w 202 r.

MACIEJOWSKI IGNACY, pseud. Sewer, Gryf

GRZYMAŁA-SIEDLECKI U Sewerów na Batorego, w: Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim, Kr. SMAK Sewer - M.

Poczet cesarzy rzymskich - Aleksander Sewer (Marcus Gessus Bassianus Alexianus)

ur. 1 grudnia 208 r.

zm. 21 marca 235 r.

- od 10 lipca 222 r. Marcus Aurelius Alexander Caesar

- panował od 11 marca 222 r. jako Imperator Caesar Marcus Aurelius Severus Alexander Augustus

Był synem Julii Mamei, po śmierci Heliogabala został jedynym władcą Imperium. Jednak prawdziwą władzę w...

ALEKSANDER SEWER, Marcus Aurelius Severus Alexander

ur. 1 X 208 w Arka Cezarea (Fenicja), zm. 18 III 235 pod Moguncją, Ces. rzymski od 222. Rządy A., na które wielki wpływ wywierała jego matka Julia Mammaea, cechuje przywrócenie harmonijnej współpracy z senatem, prześladowanym przez poprzednich cesarzy, nawrót do starorzym. tradycji i — w stosunku do...

GABRIEL SEWER bp.

ur . 1541 w Monemwasia (Peloponez),zm. 21 X 1616 w Lesina (Dalmacja), metropolita Filadelfii,polemista bizantyjski.

Po studiach w Padwie przyjął święcenia k a p ł . ; od 1573 byłd u s z p a s t e r z em kolonii gr. w Wenecji; 1575 patriarcha ekum.Jeremiasz II Tranos mianował go metropolitą Filadelfii;...

Septymiusz Sewer [Lucius Septimus Severus]

193-211 rok, założyciel dynastii Sewerów, zdołał pokonać swoich rywali podczas kryzysu, jaki nastąpił po zamordowaniu Kommodusa.

Sewer Aleksander

[Marcus Aurelius Severus Alexander, 208-235 rok], cesarz rzymski, ostatni z dynastii Sewerów, syn Julii Mammei i jej drugiego męża Gesjusza Marcjana.

Sulpicjusz Sewer

ok. 360-ok. 425 roku, chrześcijański pisarz łaciński, urodzony w Akwitanii. Zdobył wielki rozgłos jako adwokat, zanim w 398 roku porzucił świat za przykładem swego przyjaciela Paulina z Noli. Mało krytyczny, ale pełen entuzjazmu autor żywota świętego Marcina z Tours, zyskał dzięki tej pracy...