Normy ISO serii 9000 jako narzędzie realizacji TQM

Normy ISO serii 9000, w krótkim okresie po ich ustanowieniu, zostały przyjęte jako normy państwowe w ponad 50 państwach, w tym w krajach europejskich jako normy serii EN 29000.

Optymalizacja długości serii produkcji

Optymalizacja długości serii produkcji Koszty istotne dla ustalenia tej wielkości: Koszty uruchomienia serii produkcji: koszty przestrojenia urządzeń i maszyn produkcyjnych; koszty sporządzania i projektowania harmonogramu produkcji w serii; koszty zamówienia materiałów do produkcji nowej serii.

BIBLIOTEKA NARODOWA (BN), seria wydawn.

Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski), znaczniewzbogacił się katalog serii II, m. , zakres tematyczny serii I poszerzonyzostał o autorów XX w. serii pol. W sześćdziesięciolecie serii 1919-1979,Wr.

Struktura osobowości w interpretacji Murraya (np. przebiegi, serie, instytucje osobowości)

Jeśli osoba ta opracuje sobie zbiór celów cząstkowych, z których każdy zbliża ją w pewnej mierze do osiągnięcia tego tytułu, to zbiór taki nazwiemy programem serii.

POD ZNAKIEM POETÓW, seria wydawnictwa J. Mortkowicza

Seria 3) przyniosła dwa tomy: Martwą pogodę Staffa i Wiek klęski A. W sumie seria objęła większość wybitnych zjawisk poet.

SYMPOSION, seria wydawn.

Witwickiego), stąd nazwa serii, która objęła m. Kontynuacja serii, podjęta 1957 przez wyd. Hebbel, Leonardo da Vinci) oraz wznowienia spoza serii (np.

WYBÓR PISARZÓW POLSKICH, seria dzieł klasyków i wybitnych pisarzy współcz.

Seria wyróżnia się wysokimi walorami typogr. okazał się zbyt duży (zyskano tylko 250 subskrybentów), z uwagi zapewne na wysoką cenę, i tomy serii długo zalegały księgarnie.

Z DZIEJÓW FORM ARTYSTYCZNYCH W LITERATURZE POLSKIEJ, seria wydawnicza

Z DZIEJÓW FORM ARTYSTYCZNYCH W LITERATURZE POLSKIEJ, seria wydawnicza, powst. W 1963-80 w serii ukazało się 55 tytułów. naczelny serii).

BREGUET 690 (seria) - samoloty

, trafił do produkcji seryj­nej w 1937 r.

Aktywne fotografowanie - Serie zdjęciowe

Studenci mają wykonać trzy zdjęcia ilustrujące jakieś wskazane pojęcie socjologicz­ne (zob. Theory and Practice of Visual Sociology 1986 : 64) .

Przykładowe pojęcia:

- rytuał, - dewiant,

- kolejka,

- mała grupa,

- konsumpcja pokazowa,

- tłum,

- audytorium,

- konwersacja,

- sankcje...

BIBLIOTEKA PISARZY POLSKICH, seria wydawn

BIBLIOTEKA PISARZY POLSKICH, seria wydawn.

LUDZIE ŻYWI, seria biograficzna

LUDZIE ŻYWI, seria biograficzna wyd.

ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO, seria dzieł dawnej literatury pol.

ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO, seria dzieł dawnej literatury pol.