Sequitur

Czytaj Dalej

Actor sequitur forum rei

‘’Powód idzie za sądem pozwanego’’ . Zasada ta chroniła pozwanego przed niedogodnością stawania przed obcym forum. Była to podstawowa zasada właściwości miejscowej sądu.

Istniało oczywiście odstępstwo od tej zasady, w przypadku porozumienia stron co do wyboru sądu (prorogacja...