Septuaginta

Septuaginta

Czytaj Dalej

Septuaginta

(gr. “siedemdziesiąt”). Najważniejszy grecki przekład Starego Testamentu, znany w nauce pod skrótem “LXX” z powodu legendy, według której tłumaczenia dokonało siedemdziesięciu (albo sie-demdziesięciu dwóch) uczonych działających niezależnie od siebie. Zgodnie z tradycją żydowską doko-nanie...

Septuaginta

Septuaginta objęła też rozmaite księgi, zwane powszechnie apokryfami, które nie figurują w kanonie hebrajskim, a które z kolei objęła także Wulgata.

SEPTUAGINTA

Łac., '70' , skr. LXX, najstarsze tłumaczenie ksiąg Starego Testamentu z jęz. hebrajskiego i aramejskiego na jęz. grecki (koirie), zawierające także pewne utwory napisane w oryginale po grecku.

Zapoczątkowane w 1. poł. III w. pne. w środowisku aleksandryjskim, wykonane było przez różnych tłumaczy w...