Separacja

Czytaj Dalej

Separacja

Sąd orzeka: o opiece nad dziećmi o mieszkaniu o winie o eksmisji małżonka o alimenty ( gdy w wyniku separacji dochodzi do niedostatku) SKUTKI SEPARACJI I JEJ USTANIE: małżeństwo trwa nadal uchylenie obowiązku wspólnego pożycia wyłączenie domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, gdy urodziło się ono po upływie 300dni od orzeczenia separacji rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad ...

Jakie są skutki prawne orzeczenia separacji?

Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa, a jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy.

SEPARACJA

Proces separacji różni się w sposób dość istotny od procesu -^ abstrakcji (I-I): pod­czas gdy abstrakcja dokonywana jest na poziomie tworzenia pojęć, separacja prze­biega na poziomie sądzenia.

Separacja od rodziny dzieci niepełnosprawnych

separacja od rodziny dzieci niepełnosprawnych; w przypadku wrodzonych lub wcześnie nabytych wad, powodujących poważne ograniczenia rozwoju i wymagających dłuższego leczenia szpitalnego, a potem rehabilitacji w warunkach zamkniętego zakładu leczniczego, występuje konieczność umieszczenia dziecka w placówce zamkniętej na okres kilku miesięcy, często nawet wieku lat.

Co to jest separacja kolorów?

Jeśli mapa jest czarno-biała, wtedy nie ma żadnych problemów. Tworzymy jedną płytę drukarską. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, gdy chcemy mieć mapę w kolorze. Każdy z trzech kolo­rów podstawowych (cyjan, magenta i żółty) oraz kolor czarny wymagają stworzenia osobnej płyty drukarskiej. Aby...