Sentymentalizm

Czytaj Dalej

Co to jest sentymentalizm?

Sentymentalizm nie mógł stworzyć poetyki normatywnej pozostając w zgodzie z ideałami subiektywizmu i indywidualizmu, upatrywania źródeł poezji w wewnętrznych przeżyciach wrażliwej jednostki. Sentymentalizm dla osiągnięcia swych celów musiał stworzyć własny styl literacki.

Sentymentalizm

Wolfgang Goethe – Niemiec, romantyk rozpoczął swą twórczość w okresie prekursorskim, na rozwój sentymentalizmu w Niemczech ogromny wpływ wywarła jego powieść, pisana w formie pamiętników listów, do ukochanej Lotty.

SENTYMENTALIZM NA TLE INNYCH PRĄDÓW OŚWIECENIA – PRZYKŁĄDY LITERACKIE

Innowacją sentymentalizmu był zwrot ku przeszłości narodowej („Pieści Osjana”). Ten pierwszy sformułował założenia sentymentalizmu w Polsce w rozprawie „O wymowie w prozie albo w wierszu” (1782).

Sentymentalizm jako zapowiedź romantyzmu. Krytyka sentymentalizmu w "Ślubach panieńskich" Aleksandra Fredry

Sentymentalizm jako prąd umysłowy i literacki rozwinął się w różnych krajach Europy w okresie oświecenia i był zjawiskiem konkurencyjnym wobec klasycyzmu. Bohaterowie komedii ustosunkowują się do sentymentalizmu i magnetyzmu.

SENTYMENTALIZM I ROKOKO - JAN JAKUB ROUSSEAU - PREKURSOR NURTU

Stworzył podstawę dla sentymentalizmu.

Na przykładzie twórczości F. Karpińskiego omów sentymentalizm w literaturze polskiej

Russo) dał początek rozwojowi nowego nurtu umysłowego - sentymentalizmu.

SENTYMENTALIZM, prąd lit. polskiego oświecenia

SENTYMENTALIZM, główny, obok —> klasycyzmu, prąd lit.

Franciszek Karpiński i sentymentalizm polski

Zapominała bowiem, że twórczość Richardsona, Rousseau i młodego Goethego była właśnie wyrazem walki o pełną osobowość nowego bohatera i jeśli odkrywała jakieś ograniczenia jej rozwoju, to właśnie w związkach z absolutyzmem, z feudalnym porządkiem moralnym i społecznym; natomiast przydawała niezasłużonego blasku wytwornemu sentymentalizmowi, fałszywej pseudoludowości i sztucznej uczuciowości, panującej na rokokowych dworach osiemnastowiecznej ...