Sensualizm

Sensualizm

Czytaj Dalej

SENSUALIZM

Można rozważać ten po­gląd odróżniając: sensualizm genetyczny, sensualizm epistemologiczny oraz sensu­alizm jako zapatrywanie na naturę spo­strzeżenia. Sensualizm w swej wersji no­wożytnej jest odmianą -> empiryzmu (1) genetycznego (sensualizm empiryczny — m.

CONDILLAC I SENSUALIZM

sensualizm. Sensualizm Condillaca pozostał teorią wyłącznie psychologiczną.

FILOZOFIE - SENSUALIZM

Źródłem wiedzy są wrażenia zmysłowe, są odbiciem rzeczywistości.  Dzięki nim człowiek może dociec sensu istnienia. Wszystko daje się nazwać, określić słowami.

G. Berkeley i skrajny sensualizm

Berkeley George (1685-1735)

Filozof irlandzki. Duchowny anglikański. W latach 1700-1707 studiował w Dublinie. Od 1709 pełnił różne funkcje kościelne w Dublinie i Londynie. 1729-1731 prowadził działalność misyjną w Ameryce Północnej. Od 1734 biskup Cloyn (Irlandia).

Przedstawiciel brytyjskiego...