Pozycja prawna Marszałka Seniora

Na tym kończy się rola Marszałków-Seniorów i wyjątkowo, gdyby w trakcie kadencji Sejmu lub Senatu wygasły mandaty Marszałka i wszystkich wicemarszałków, to właśnie do Marszałka-Seniora należałoby przeprowadzenie nowych wyborów.

Skład i kompetencje Konwentu Seniorów w Sejmie i Senacie

Do zadań realizowanych przez Konwent Seniorów zalicza się opiniowanie w szczególności: -projektów planów prac Sejmu -projektów porządku dziennego poszczególnych posiedzeń Sejmu i terminów ich odbywania -wniosków co do wyboru przez Sejm jego organów -zadań i przebiegu pracy Kancelarii Sejmu Posiedzenia Konwentu Seniorów zwoływane są przez marszałków z ich własnej inicjatywy, inicjatywy ...

Społeczeństwo feudalne - Senior i wasal

Senior nadawał majątek ziemski zwany feudum lub lennem swojemu wasalowi, a w zamian oczekiwał od niego służby, która polegała na wierności seniorowi oraz pomocy przez którą rozumiano obowiązek walki zbrojnej na wezwanie seniora i służenie mu radą.

Seniorzy w rodzinie. Zaburzenia w relacjach międzypokoleniowych.

Te czynniki mogą wzmagać napięcie i budzić u seniorów poczucie wyobcowania i zbędności, ponieważ rodzina ma dla nich ogromne znaczenie.

Oferta hotelowa - dla seniorów

pl Oferta dla Seniorów w sezonie wiosennym 2008 Hotel Głębia Oceanu oferuje miejsce noclegowe wraz z wyżywieniem oraz dodatkowymi atrakcjami.

Kluby seniora

kluby seniora; stanowią istotną po­moc w organizacji życia społecznego i kulturalnego osób starszych.

SENIOR

możnowładca przyjmujący seniorat (opiekę) nad jednostką szukającą u niego pomocy; była to umowa prywątno-prawna; w stosunkach lennych feudał posiadający wasali; starszy; (sta-wiane po nazwisku) ojciec a. Seniorat zob.

Oferta hotelowa - dla seniorów

Hotel "Miami" ul. Hawajska 53 45-115 Bakalandia tel. 500566046 www.hotelmiami.pl Oferta dla emerytów i rencistów w sezonie zimowym 2007 Hotel "Miami" udostępnia miejsca noclegowe wraz z wyżywieniem. Posiadamy pokoje typu: - studio 3 3 aneks kuchenny węzeł sanitarny - studio 2 2 węzeł sanitarny - pokoje dwuosobowe z łazienką - apartament Razem 67 miejsc noclegowych. Restauracja na miejscu. Posiłki podajemy w różnych zestawach: - szwedzki stół - śniadanie obiad kolacja - ...