Seminarium

Czytaj Dalej

Seminaria i duchowieństwo

W Hiszpanii i Portugalii, gdzie istniała znaczna liczba wydziałów teologicznych i kolegiów z nauczaniemfilozofii i teologii, seminaria powstawały powoli przez XVI, XVII i XVIII wiek. Polska miała 34 seminaria w połowie XVIII wieku, założone głównie w XVI i XVII wieku.

Seminaria duchowne

W Polsce nie było tak gwałtownego spadku powołań, choć reżim zlikwidowałprawie wszystkie niższe seminaria, kleryków pobierano do wojska, nakłaniano do występowania zseminariów, utrudniano zdobycie matury, gdy ktoś ujawnił swe powołanie, często też wobec jego rodzicówstosowano szykany.

GENERALNE SEMINARIA

józefińskimi, seminariautworzone 1783-86 z inicjatywy ces. —> etatyzm); seminariumgłówne utworzono w Wiedniu, Budapeszcie, Pawii, Lowanium,a pomocnicze - m.

Misjonarze i seminarium w Paryżu

Nie wystarczało wszakże na potrzeby misji, wobec tego dwaj wikariusze apostolscy z Syjamu,podobnie jak wikariusze apostolscy z Chin i Kanady zabiegali o utworzenie misyjnego seminarium weFrancji. Seminarium to powstało (1663) w Paryżu, na rue du Bac, jako Seminarium do nawracania niewiernychw krajach zagranicznych.

BENEDYKT XVI - Powrót do seminarium

Na swoją wyraźną prośbęRatzinger nie kontynuował studiów w seminarium diecezjalnym, ale na wydzialeteologicznym Uniwersytetu Monachijskiego.

„GŁOS SEMINARIUM ZAGRANICZNEGO"

na wychodźstwieoraz seminarium — chrystusowców, ukazujące się od 1933j a k o kwartalnik, a 1936-39 j a k o dwumiesięcznik (wznowionezostało na k r ó t k o 1957); do 1939 red.

Hałda fosfogipsu w Wiślince - Seminarium - Zarządzanie środowiskowe - fosfogipsy

Spis treści 1) Wstęp ????????????????????????????????????.2 2) Informacje ogólne o składowisku ??????????......................2 3) Charakterystyka fosfogipsu ????????????.........................3 4) Oddziaływanie hałdy na środowisko i życie ludzkie??.................4 a) Wpływ składowiska odpadów na wody podziemne?..............4 b) Wpływ składowiska na wody powierzchniowe??????????.5 c) Wpływ składowiska na powietrze?????????????????..6 d) Wpływ składowiska na ...