Sekwencja

Czytaj Dalej

ŚREDNIOWIECZE - Tropy i sekwencje

Sekwencja Stabat Mater (tekst: Jakub z Todi, XIII wiek; melodia z XVII wieku) Sekwencja Dies irae (tekst: Tomasz z Celano, XIII wiek; melodia z XVI wieku) Sekwencja Stabat Mater była wielokrotnie opracowywana przez kom­pozytorów późniejszych epok.

Sekwencja pozycji społecznej

Nazywamy je wtedy pozycjami zewnętrznymi, w odróżnieniu od tych, które mieszczą się w obrębie sekwencji czy kontekstu i które nazwiemy wewnętrznymi. Pewne sekwencje kariery mogą być zwyczajowo zastrzeżone dla określonej rasy czy grupy etnicznej.

Sekwencje

Kosciół ograniczył wielka ilosc sekwencji doczterech, przyjetych na stałe w liturgii (sekwencja wielkanocna Yictimae paschali zaiides, naZielone Swiatki Veni Sancte Spiritus, sekwencja Tomasza z Akwinu Lauda Sion Salwatorem isekwencja Tomasza z Celano Dies irae do mszy za umarłych).

SEKWENCJE KIERUJĄCE BIAŁKA

Peptydy tranzytowe, sekwencje sygnałowe, krótkie sekwencje aminokwasowe występujące zwykle w końcowej części łańcucha polipeptydowego tworzącego białko (lub jednego z łańcuchów poli-peptydowych).

SEKWENCJA, pieśń liturgiczna

twórczość sekwencyjna, której arcydzieła do dziś wywierają wpływ na muzykę i poezję, została przerwana w rezultacie reform trydenckich (1564). KOWALEWICZ Polska twórczość sekwencyjna wieków średnich, w: Średniowiecze.

Sekwencja typów zbiorowości i dynamika ich krystalizacji

Opisane dotychczas sześć odmian zbiorowości ludzkich można ująć na diagramie, który pokaże wyraźnie, jak każda kolejna odmiana jest bogatsza treściowo, spełnia więcej kryteriów, wyraża bardziej skomplikowany przejaw rzeczywistości społecznej.

Cecha definicyjna

Pojęcie...

SEKWENCJA

Jednogłosowy śpiew w śrdw. muzyce kościelnej; progresja, powtarzanie zwrotu (harmoniczno-)melodycznego przez te same głosy, stopniowo wyżej (wstępująca) a. niżej (z stępuj ąca);./z/0z. następstwo; jednostka kompozycyjna filmu obejmująca zamknięty dramaturgicznie fragment akcji; z późn.-łac...

SEKWENCJA, kolejność ułożenia

Najczęściej kolejność występowania monomerów w cząsteczce biopolimeru, np. aminokwasów w białku lub nukleotydów w kwasach nukleinowych. S. bywa też określana jako struktura pienwszorzędowa, np. struktura l-rzędowa białka, czyli kolejność ułożenia aminokwasów wyznaczana przez kolejność...