Sekularyzacja

Czytaj Dalej

Religijność a zachowania wyborcze Polaków - Na czy polega zjawisko sekularyzacji społeczeństwa polskiego

W tym miejscu pozwolę sobie wspomnieć jeszcze o koncepcji Erica Voegelina, który postrzega istotę sekularyzacji w "immamentyzacji koncepcji spełnienia historii".

Luteranizm i sekularyzacja biskupstw

Oficjalnie dokonano jego sekularyzacji w 164P roku. Sekularyzacja i protestantyzacja Prus Książęcych (1525) uczyniła i tego sąsiada Polski ośrodkiem reformacji,skąd luteranizm przenikał do niej, podobnie jak ze Śląska, Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego.

Sekularyzacja w Niemczech

Sekularyzacja dawała władcom prawo dysponowaniadobrami Kościoła oprócz tych, które należały do parafii. W rezultacie sekularyzacji i mediatyzacji przestały istnieć nie tylko księstwa duchowne, ale globalnie112 stanów Rzeszy.

JAN PAWEŁ II I EUROPA ZACHODNIA. PONAD SEKULARYZACJĄ - Jean-Dominique Durand

w Santiago de Compostela, ukazuje jego wizję Europy, przede wszystkim Zachodniej, skoncentrowaną wokół czterech fundamentalnych idei: - Kryzys Europy: kryzys pamięci chrześcijańskiej, wartości, sekularyzacji, którymnależy bez obaw stawić czoła.

Sekularyzacja

(łac. “zeświecczenie, przemiana z duchownego na świeckie”). Wyraz ten odnosi się do każdego społecznego lub historycznego procesu, który przynosi ze sobą wyłączenie spod kontroli i spod celów sakralnych czegokolwiek.

Na przykład: zniesienie klasztorów w szesnastowiecznej Anglii, wpływ Rewolucji...