Sekretariat

Czytaj Dalej

Praca w sekretariacie

Zadania sekretariatu Sekretariat jest komórką organizacyjną, której głównym zadaniem jest odciążanie kierownika od drobnych, uciążliwych spraw administracyjno – biurowych i techniczno – usługowych.

Funkacjonalne wyposażenie sekretariatu

FUNKCJONALNE WYPOSAŻENIE SEKRETARIATU Sekretariat należy zaliczyć do typowych komórek biurowych, tzn.

Sekretariat Jedności Chrześcijan

Papież od razu ustosunkował się do niego pozytywnie, a gdy motu proprio Supemo Deinutu (5 VII) powołał komisje soborowe i sekretariaty, był wśród nich Sekretariat Jedności Chrześcijan, zkardynałem Beą na czele.

Kierownik i jego doradcy - Gabinet i sekretariat kierownika

Prowadzi ją zazwyczaj sekretariat lub kancelaria.

Kultura obsługi klienta w sekretariacie

Jeżeli szef będzie zainteresowany sprawą i wyrazi chęć przyjęcia interesanta, obowiązkiem sekretarki jest zaproponowanie takiego terminu, który nie spowoduje "nałożenia się" wizyt, co w konsekwencji zmusiłoby uprzednio uzgodnionych interesantów do długiego oczekiwania w sekretariacie.