Sedymentacja

Sedymentacja

Czytaj Dalej

SEDYMENTACJA

SEDYMENTACJA — osiadanie cząstek w wodzielub innej cieczy na zasadzie różnicy ciężaru;im grubsze i cięższe są cząstki tworzące zawiesinęgleby, tym szybciej osiadają. Rozdzielanie cząstekgleby na podstawie szybkości ich osia dana,nazywa się — w mechanicznej analizie gleby— metodą sedymentacyjną.

Sedymentacja

Proces osadzania się produktów wietrzenia i erozji skał wcześniej istniejących, szczątków organicznych i materiału piroklastycznego, zachodzący w warunkach morskich i lądowych pod wpływem różnych czynników (grawitacyjne opadanie cząstek, ruch wody, lodowców i wiatru, parowanie itd.), prowadzi do...

Sedymentacja

Mech. osadzanie materiałuprzytransportowanego przez wodę i wiatr.Proces osadzania uzależniony jest od wielkościi ciężaru cząstek zawieszonych w wodzie,co powoduje rozsegregowanie powstającychna tej drodze utworów wg uziarnienia.