Sebastiana

Czytaj Dalej

PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU - Twórczość synów Johanna Sebastiana Bacha

W utworach religijnych (pasje, kantaty, oratoria) widoczne jest nawiązanie do twórczości Jana Sebastiana Bacha. Johann Christian — najmłodszy syn Jana Sebastiana Bacha — zapewnił sobie jednak trwałą pozycję w dziejach muzyki przede wszystkim jako kompozytor muzyki instrumentalnej.

Muzeum archidiecezjalne _im. św. Jana Sebastiana Pelczara

W gmachu dawnego kolegium jezuickie­go. Założone w 1902, udostępnione w 1908, eksponuje zabytki religijnej sztuki katolickiej, bizantyjsko-ukraińskiej i żydow­skiej. Najstarsze to krzyż romański z XII w., bizantyjskie pastorały, portrety czterech ewangelistów (gobeliny mediolańskie), gotyckie naczynia...