Sebastian Klonowicz

Czytaj Dalej

DEMBOWSKI ANTONI SEBASTIAN

DEMBOWSKI ANTONI SEBASTIAN, ur.

GRABOWIECKI SEBASTIAN

GRABOWIECKI SEBASTIAN, ur.

KLONOWIC SEBASTIAN FABIAN, Acernus

KLONOWIC SEBASTIAN FABIAN, Acernus, ur. Zachariasiewicz w powieści Sebastian Klonowicz.

LESICZKA, Lisiczka, SEBASTIAN

LESICZKA, Lisiczka, SEBASTIAN, ur.

LUBOMIRSKI JERZY SEBASTIAN

LUBOMIRSKI JERZY SEBASTIAN, ur.

PETRYCY SEBASTIAN

PETRYCY SEBASTIAN, ur.

PISKORSKI SEBASTIAN JAN

PISKORSKI SEBASTIAN JAN, zm.

SKARGA SEBASTIAN, właśc. S. Młotnicki

SKARGA SEBASTIAN, właśc.

STERNACKI SEBASTIAN

STERNACKI SEBASTIAN, zm.

Jan Sebastian Bach i muzyka baroku

Jan Sebastian Bach Jan Sebastian Bach pochodził z niemieckiej rodziny o długich tradycjach muzycznych.

SEBASTIAN

Imię męskie z gr. sebastós 'czcigodny, dostojny', odpowiednik łac. Augustus, składnik nazwy miasta Sebastopol, Sewastopol (-pol to gr. pólis 'miasto').

Św. SEBASTIAN

Sebastian obraz (1455) Andrea Mantegny, Paryż, Luwr.

STERNACKI Sebastian

Worek Judąszów Sebastiana Klonowica (1600).

BACH JOHANN SEBASTIAN

, L 1908, Wie 195516 (Jan Sebastian B. Gurlitt, Johann Sebastian B. Werke von Johann Sebastian B. Zavarský, Bach, Bratislava 1971 (Johann Sebastian B.

BADENI SEBASTIAN

ur. prawdopodobnie w końcu XVIII w., Poseł do papieża od Rządu Nar. 1831. Syn Marcina, ministra sprawiedliwości Królestwa Pol., podjął się poinformowania Stolicy Apost. o celach powstania listopadowego i przeciwdziałania dyplomacji ros. (brewe Impensa charitatis Grzegorza XVI do bpów pol. z 15 II 1831), w...

BRANICKI SEBASTIAN bp.

ur. 1484 prawdopodobnie wSiemieniu (k. Parczewa), zm. 6 V 1544 w Łaskarzewie (k. Garwolina).

Prawdopodobnie studiował prawo za granicą; 1522 przebywałw Rzymie jako protegowany prymasa J. Łaskiego, a popowrocie — na dworze bratanka prymasa, Hieronima; 1523 występowałjako kanonik łowicki; od 1530 był...

BRUNNER SEBASTIAN

Scheicher, Sebastian B. Ritzen, Der junge Sebastian B.

CZOCHRON SEBASTIAN ks.

Wwa 1961, 163-193; tenże, Sebastian Cz.

DEMBOWSKI ANTONI SEBASTIAN bp.

Koceniak, Antoni Sebastian D.

DREY JOHANN SEBASTIAN

Menke, Definition und spekulative Grundlegung des Begriffes Dogma im Werke Johann Sebastian von D. Die Konfessionen im System Johann Sebastian D. Seckler, Johann Sebastian D.