SCOTT Robert Falcon

Rossa w 1911, a w listopadzie Scott wyruszył w kierunku Bieguna.

Walter Scott

Scott jest znany głównie jako autor powieści historycznych, takich jak Waverley, lvanhoe czy Rob Roy, które weszły do klasyki gatunku.

Podstawowe i rozwinięte formy władzy według Johna Scotta

Stosunki panowania są w stanie zapewnić prawomocność za pomocą poszczególnych „publicznych scenariuszów” które zarazem uzasadniają i ukrywają rzeczywistość przymusu i zachęty stanowiąc fundament politycznego przywództwa. Publiczny scenariusz jest narracją lub opowieścią skonstruowaną w oparciu o...