Scholastyka

Czytaj Dalej

EWAGRIUSZ SCHOLASTYK

W Antiochii był adwokatem (stąd przydomek Scholastyk); 588 towarzyszył wezwanemu do Konstantynopola patriarsze Grzegorzowi i bronił go wobec cesarza i synodu przed zarzutami.

Scholastyka

524) i innych, scholastyka zaczęła się naprawdę ze św. Z Williamem Ockhamem (1285-1347) scholastyka przekształciła się w pusty nominalizm.

Święta Scholastyka

Scholastyka, dziewica, ksieni. Scholastyka, ujrzał jej duszę w postaci białej gołębicy, unoszącą się do nieba. Scholastykę w habicie benedyktyńskim.

SCHOLASTYKA

Największymi scholastykami byli: Abelard (zob.

Scholastyka współczesna - Jacques Maritain (1882 - 1973)

Pod koniec XIX wieku nastąpiło odnowienie scholastyki.

BERENGARIUSZ z POITIERS, Pierre Bérenger, Piotr Scholastyk

Żył w XII w., pisarz polemiczny.

Pochodził prawdopodobnie z Poitiers; był uczniem i wielbicielempoglądów P. Abélarda; po synodzie w Sens (1140), naktórym z inicjatywy Bernarda z Clairvaux potępiono Abélarda,B. napisał apologie Abélarda, a jednocześnie pamflet naBernarda Apologeticus contra beatum...

EPIFANIUSZ SCHOLASTYK

Żył w VI w., współpracownik Kasjodora w Vivarium, tłumacz dzieł gr. na język łaciński.

Uważany za autora kompilacyjnego dzieła Historia tripartita (PL 69; W. Jacob, CSEL 71, s. XIII-XV), zawierającego w łac. przekładzie fragmenty dzieł historyków gr. Teodoreta, Sozome-na i Sokratesa; są one...