SCENA

Sceny dziecięce, nm. Sceny leśne, nm. Sceny z Fausta Goethego zob. Sceny z życia cyganerii zob. Sceny z życia prywatnego, prowincjonalnego, paryskiego, polit.

Scena

scen renes.

NOC LISTOPADOWA. Sceny dramatyczne, dramat S. Wyspiańskiego

Sceny dramatyczne, dramat S. Wielopłaszczyznowość utworu, zbudowanego z luźno związanych scen, stanowi gł. O układzie większości „scen dram.

ACHILLEIS. Sceny dramatyczne

Sceny dramatyczne, dramat S. Dramat zbudowany z luźnychscen o kontrastujących nastrojach, wymagający szybkiej zmianyplanów, nie wzbudził zainteresowania ludzi teatru.

SCENA POLSKA, czasopismo teatr.

SCENA POLSKA, czasopismo teatr.

Różne sceny z życia Jezusa

W scenie z Samarytanką przy studni Jakuba samego Pana przedstawia się jako wodę żywą, która obdarza życiem wiecznym, jako nauczyciela, który prowadzi od grzechu do prawdziwego uwielbienia Boga w duchu i w prawdzie (por.

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - dzieje teatru

17 listopada 1765 roku został otwarty polski teatr publiczny dla wszystkich. Powstał w budynku operalni saskiej. Pierwszą wystawioną sztuką była komedia „Natręty” Józefa Bielawskiego. Komedie tworzył Franciszek Bohomolec. Stworzył między innymi: „Małżeństwo z kalendarza”, utwór ośmieszający Polaków...

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - znaczenie teatru

W okresie oświecenia teatr publiczny pełnił bardzo ważną rolę. Wychowywał ówczesnego obywatela. Uczył go krytycznie myśleć i widzieć wady ustroju, w którym żył. Walczył o język narodowy. Propagował postępowe reformy państwowe. Jego działalność szczególnie wzrosła w czasie Sejmu Czteroletniego...

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - obyczajowa komedia warszawska

Po ponownym otwarciu teatru w 1774 roku nastąpił rozkwit komedii warszawskiej. Twórcy teatralni to: Franciszek Zabłocki („Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”, „Fircyk w zalotach”). Charakteryzuje się ona tym, że tematyka polityczna nie jest najważniejsza, a rzecz krąży wokół intrygi...