SATYROWIE

W dramacie satyrowym sylen występuje jako ojciec satyrów i przewodnik ich chóru. Satyr albo Dziki mąż Jana Kochanowskiego, satyra wierszem, napisana w 1563 w czasie sesji sejmu w Warszawie, pierwsza humanistyczna satyra polska.

Samuel Twardowski - Satyr na twarz Rzeczypospolitej

A na wzór Satyra Kochanowskiego napisał satyrę: Satyr na twarz Rzeczypospolitej (1640).

SATYRY, objęte wspólną nazwą dwa zbiory satyr I. Krasickiego

horacjańskiego (—> satyra); w jej ramach stosował Krasicki różne konstrukcje: sarkastyczne kazanie (Świat zepsuty), przemówienie urozmaicone wizerunkami postaci satyr, i miniaturowymi dialogami, kierowane do ogółu czytelników (Złość ukryta i jawna) lub pewnej grupy (Przestroga młodemu), często ironicznie adresowane do reprezentantów krytykowanych przywar (Sczęśliwość filutów, Palinodia), konstrukcje ...

GŁOWY DO POZŁOTY, powieść satyr. J. Lama

GŁOWY DO POZŁOTY, powieść satyr. powieści satyr, o rozbudowanym układzie fabularnym podporządkowanym założeniom satyr, była w literaturze pionierska.

SOWIZDRZAŁ, satyr, tygodnik ilustrowany

SOWIZDRZAŁ, satyr, tygodnik ilustrowany, wyd. prowadzony przez niego stał się jednym z najlepszych pism satyr. Drukował obok drobnych wierszy satyr, i anegdot prozę typu felietonowego, recenzje teatr.

WIADOMOŚCI BRUKOWE, tygodnik satyr.

Korzystali z dorobku literatury satyr. Pierwsze w Polsce czasopismo czysto satyr, o istotnych społecznie zadaniach, zasilane przez znakomite pióra (wyróżnił się zwł.

W jakie wady Polaków wymierzony był krytycyzm satyr I. Krasickiego?

ukazała się część pierwsza Satyr – 12 utworów, poprzedzonych wierszem Do króla, w 1784 r. Dialogi zwiększają tempo akcji satyr i wprowadzają element polemiki.

MAŁPIE ZWIERCIADŁO, tom satyr prozą A. Nowaczyńskiego

MAŁPIE ZWIERCIADŁO, tom satyr prozą A. W Idealnym variete i Samotnych ślepcach, czyli Upiorach z Bo very Street dokonał satyr, analizy objawów komercjalizacji i degeneracji sztuki naginanej do gustów mieszcz.

PSZONKA. czasopismo satyr.

Anonimowe publikacje prozą i wierszem, w urozmaiconej formie satyr, felietonu, trawestacji (m. WRÓBLEWSKA Satyra polityczna Wielkiej Emigracji, Poz.

RÓŻOWE DOMINO, tygodnik satyr.-humoryst. ilustrowany

RÓŻOWE DOMINO, tygodnik satyr. , zamieszczało wiersze satyr.

SATYR, albo Dziki mąż, poemat polityczno-satyryczny J. Kochanowskiego

SATYR, albo Dziki mąż, poemat polityczno-satyryczny J. Satyr, który po upadku antycznego świata schronił się w Polsce i przyjął chrześcijaństwo, wypłoszony z lasu hukiem wyrąbywanych drzew, udziela szlachcie ostrych a celnych pouczeń. też poemat satyrowy.

SEJM, s. komiczny, gatunek satyr

komiczny, gatunek satyr, uprawiany w literaturze staropol. Celowi satyr, i komizmowi służy już skontrastowanie dostojnych ram diariusza (protokołu) sejmowego i niewielkiego ciężaru gatunkowego tematu.

SZPILKI, tygodnik satyr.

SZPILKI, tygodnik satyr. polskiej twórczości satyr.

ŚWISTEK KRYTYCZNY, felietony satyr. S.K. Potockiego

ŚWISTEK KRYTYCZNY, felietony satyr. pisma satyr.

Jan Kochanowski - Satyr albo dziki mąż i Proporzec albo hołd pruski

Od razu poznać, że satyrę tę pisał humanista rozmiłowany w literaturze sta­rożytnej: przemawia tutaj nie wójt ani pleban, jak w Krótkiej rozprawie Reja, tylko półbożek grecki, «Satyralbo dziki mąż», który niby to od wieków zamieszkał w gę­stych borach polskich, ale teraz, wystraszony łoskotem toporów wyrębujących stare drzewa, wybiega z lasu i głośno się skarży na Polaków,

SATYRY I. KRASICKIEGO - RODZAJE SATYR I DZIEJE GATUNKU

Satyra to gatunek literacki znany od starożytności. Można wyróżnić następujące typy satyr: portretowe, sytuacyjne (zdarzenie jest ilustracją zjawiska), obyczajowe.

LIPA, konspiracyjne czasopismo satyr.

LIPA, konspiracyjne czasopismo satyr.

MEANDRY, cykl 195 krótkich wierszy satyr. A. Nowaczyńskiego

MEANDRY, cykl 195 krótkich wierszy satyr.

PARAFIAŃSZCZYZNA, cykl satyr, felietonów A. Dunin-Borkowskiego

PARAFIAŃSZCZYZNA, cykl satyr, felietonów A.

WIELKI ŚWIAT CAPOWIC, powieść satyr. J. Lama

WIELKI ŚWIAT CAPOWIC, powieść satyr.