Czasy Saskie, rewolucja we Francji, powstanie USA

Bezpośrednim jej powodem były grabieże wojsk saskich. Dyplomaci sascy nie mogli reprezentować interesów Rzeczypospolitej. Czasy saskie są uważane za dno upadku Rzeczypospolitej.

Czasy Saskie - Informacje Ogólne

Bezpośrednim jej powodem były grabieże wojsk saskich. Dyplomaci sascy nie mogli reprezentować interesów Rzeczypospolitej. Czasy saskie są uważane za dno upadku Rzeczypospolitej.

Epoka Saska - Informacje Ogólne

W rywalizacji tej ostatecznie zwyciężył elektor saski Fryderyk August panujący w Rzeczypospolitej pod imieniem August II. Dyplomaci sascy nie mogli reprezentować interesów Rzeczypospolitej.

Literatura XVIII wieku - Czasy saskie - Marcin Matuszewicz, Kasper Niesiecki, Benedykt Chmielowski, Wojciech Bystrzonowski, Józef Baka, Józef Andrzej Załuski, Wacław Rzewuski, Elżbieta Drużbacka, Stanisław Leszczyński

Otóż pod wpływem tej oświaty rozszerzał się nieco widnokrąg umysłowy kobiet z domów wielkopańskich, a jednocześnie budziła się w nich ochota do pióra; stąd literatura czasów saskich posiada kilka autorek, a z tych najznakomitszą jest Elżbieta Drużbacka z Wielkopolski (urodzona około roku 1695, zmarła 1765), uboga szlachcianka, która jednak przez czas dłuższy przebywała na różnych dworach wielkopańskich i dzięki temu ...

DYNASTIA SASKA - Najazd szwedzki w czasie wojny północnej

Liczne armie saskie, szwedzkie i rosyjskie przesuwały się przez ziemie polskie i litewskie, zabierały żywność, konie i wszystko, co było potrzebne żołnierzom, nakładały na ludność kontrybucje, czyli daniny pieniężne, niszczyły dobra przeciwników politycznych.

DYNASTIA SASKA - August II na tronie polskim (1697)

Król próbował więc osiągnąć swe cele bez współdziałania z rządzonymi: sprowadzał z zagranicy zaufanych urzędników i przedłużał pobyt wojsk saskich na ziemiach polskich. Nikt jednak nie chciał wzmocnienia pozycji księcia saskiego.

FRYDERYK SASKI

przy pomocy saskich doradców,a opierając się na miejscowej szlachcie niem.

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - DYNASTIA SASKA U WŁADZY

przy udziale feudałów frankońskich i saskich przychyliła się do jego życzenia i ofiarowała tron Henrykowi z rodu Ludolfingów. Czuł się w dalszym ciągu przede wszystkim księciem saskim i na posiadanych przez siebie bezpośrednio ziemiach chciał oprzeć swoje znaczenie.

DYNASTIA SASKA - Rządy Augusta III

Podstawowym założeniem tej polityki było współdziałanie z Rosją i pierwszeństwo interesów saskich.

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA POLITYCZNA W POLSCE

−  przywileje dla szlachty −  elementy państwa policyjnego, niewygodni i zbuntowani byli usuwani z tego świata −  chęć wzbogacenia się Sasów kosztem Polaków −  dwór był bardzo rozpolitykowany W czasach saskich w Polsce panowali Wettini - August II Mocny, August III.

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - OBLICZE SARMATYZMU

W czasach saskich zmieniło się oblicze sarmatyzmu.

DYNASTIA SASKA - Elekcja 1733 r.

Poparły więc kandydaturę księcia saskiego Fryderyka Augusta, syna Augusta II, i doprowadziły do jego elekcji przez zdecydowanie mniej liczne grono głosujących — pod osłoną wojsk rosyjskich w kilka tygodni po wyborze króla Stanisława.

DYNASTIA SASKA - Kultura czasów saskich

 

Za panowania Wettinów poziom szkół znacznie się obniżył. Przeciętny młody człowiek, który je kończył, umiał dobrze przemawiać i cytować łacińskie przysłowia, ale nie miał głębokiej wiedzy. Nie uczono go ani historii, ani geografii, ani literatury ojczystej.

Czytał więc z zainteresowaniem...

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - DWA NURTY KULTURY

−  szlachecki - rodzinność

−  magnacki - wzorowany na dworach zachodniej Europy

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - CECHY KULTURY DWORSKIEJ (MAGNACKIEJ)

−  umowność, konwenans życia towarzyskiego

>

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA KOŚCIOŁA

−  triumf kontrreformacji

−  instytucja coraz bardziej sprymityzowana, zgnuśniała

−  gromadzenie ogromnej liczby ludzi w klasztorach

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA KULTURY W POLSCE

Żaden wzór nie pojawia się wśród kultury obyczajowej, szlacheckiej, dworskiej lub kościelnej. Kultura literacka i piśmiennicza nie miała możliwości rozwoju. (Władcy woleli teatry i opery niemieckie oraz inne rozrywki.) Wartością stał się przepych, luksus, zbytek bez wartości artystycznej...

DYNASTIA SASKA - Konfederacja tarnogrodzka

 

Gdy klęska Szwecji w bitwie pod Połtawą (1709) rozstrzygnęła losy wojny na korzyść Rosji, August II ogłosił swą abdykację za nieważną i przybył do Rzeczypospolitej. Nie docenił jednak wierności konfederatów spod Sandomierza i powrócił do planów wzmocnienia władzy.

Wówczas to szlachta...

DYNASTIA SASKA - Sejm „niemy” (1717)

 

Warunki porozumienia między Augustem II i jego poddanymi zatwierdził sejm, na którym głos pozwolono zabrać — w obawie przed zerwaniem obrad — tylko marszałkowi i posłowi odczytującemu tekst konstytucji; stąd nazwa sejmu — „niemy”.

Umowa uregulowała stosunki między Rzecząpospolitą a Saksonią. Oba...

DYNASTIA SASKA - Kryzys gospodarczy i społeczny

 

W początkach XVIII stulecia liczba mieszkańców państwa polsko-litewskiego spadła do ok. 6,5 mln. Zubożały wszystkie warstwy społeczne, głównie chłopi, mieszczanie, drobna i średnia szlachta. Zaprzestano uprawiania prawie połowy gruntów ornych, a wydajność upraw zmniejszyła się do poniżej 3 ziaren...