Sąsiedzi

Czytaj Dalej

WSCHODNI SĄSIEDZI NIEMIEC W XI - XIII WIEKU - WSCHODNI SĄSIEDZI RZESZY W PIERWSZEJ POŁOWIE XI WIEKU

 

Niepowodzenie polityki Ottona III wywołało głęboki oddźwięk wśród wschodnich sąsiadów Rzeszy. Żywą okazała się zwłaszcza reakcja w Polsce. Bolesław Chrobry, którego plany związane z przedwcześnie zmarłym cesarzem załamywały się gwałtownie, pragnął zachować przynajmniej pozycję...

Zachodni sąsiedzi polski

1. Powstanie Królestwa Pruskiego.

2. Wielonarodowościowy charakter monarchii austriackiej

Na przełomie XVII i XVIII w. najsilniejszym państwem w Rzeszy Niemieckiej było państwo brandenbursko - pruskie. Umocnienie tego państwa przynoszą traktaty welawsko - bydgoskie z 1657 r. Także skutki wojny 30 -...

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - KALEDONIA

 

Najbardziej na północ wysuniętą prowincję Cesarstwa, jaką była Brytania, oddzielał od ziem będących w posiadaniu Piktów oraz Goidelów zwanych również Szkotami, Wał Hadriana. Były to plemiona preceltyckie i celtyckie, które w różnym czasie przybyły do Kaledonii, tj. dzisiejszej Szkocji.

Tak więc...

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - ERYN

 

Przez Celtów zamieszkana była również sąsiadująca'z Brytanią Irlandia, znana podówczas pod nazwą Erynu (Erin) lub Hibernii. Celtowie przybywali tam z kontynentu falami. Pierwszą z nich stanowili w III w. przed n.e. Goidelowie, którzy zmieszali się z zamieszkującą Eryn ludnością pochodzenia...

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - GERMANOWIE

 

Na kontynencie europejskim zarówno nad Renem, jak i nad Dunajem, sąsiadami Cesarstwa byli Germanowie. Ich praojczyznę jednak stanowił Półwysep, Jutlandzki i Skandynawski.

Stamtąd około r. 1200 przed n.e. przesunęli się oni ku południowi, wypierając z Niziny Niemieckiej Celtów. ;; Ta ekspansja...

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - USTRÓJ SPOŁECZNY I POLITYCZNY GERMANÓW

 

Wiadomości o życiu i ustroju społecznym ówczesnych Germanów historiografia dawniejsza czerpała wyłącznie z przekazów autorów antycznych. Źródłem specjalnie wykorzystywanym w tej mierze były pisma Cezara i Tacyta. Należy jednakże zwrócić uwagę na to, że między powstaniem Komentarzy o wojnie...

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - IBERIA

 

W Azji, w przeciwieństwie do Europy, Cesarstwo Rzymskie sąsiadowało na ogół z ludami o dawnej i wysokiej kulturze. Tak więc rzymska Łazika, czyli antyczna Kolchida, graniczyła na wschodzie z Kartlią.

Oba te kraje były w istocie rzeczy składowymi częściami Iberii (dzisiejszej Gruzji). Zamieszkiwali...

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - ARMENIA

 

Dalej ku południowi rzymska diecezja Pontu stykała się z Armenią. Sytuacja była tu podobna do stwierdzonej poprzednio w Iberii. Granica bowiem przecinała kraj zamieszkany po obu jej stronach przez Ormian, pozostawiając w obrębie Cesarstwa Rzymskiego jego piątą część, noszącą nazwę Armenia...

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - PAŃSTWO SASANIDÓW

 

Sąsiadem Cesarstwa Rzymskiego nad Eufratem i Tygrysem była Persja Sasanidów, która w r. 226 przejęła dziedzictwo po obalonym przez siebie Królestwie Partów. Państwo Sasanidów obejmowało rozległe obszary od Kaukazu i Morza Kaspijskiego na północy do Zatoki Perskiej na południu oraz' od Eufratu na...

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - ARABIA

 

Na południowym odcinku swych posiadłości azjatyckich, między Eufratem a Morzem Czerwonym, Cesarstwo Rzymskie graniczyło z Półwyspem Arabskim. Swymi rozmiarami odpowiadał on jednej trzeciej powierzchni Europy, lecz składał się w znacznym stopniu ze stepu i jałowej pustyni. Jedynie południowo-zachodnie...

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - NUBIA I SAHARA

 

W Afryce sąsiadami Cesarstwa Rzymskiego były ludy koczownicze, dające się często we znaki pogranicznym prowincjom rzymskim. Tak więc nad górnym Nilem koczowali nubijscy Blemmowie, zaś na kresach południowych — od granicy Egiptu aż po brzegi Atlantyku — plemiona Berberów, należące do hamito-semickiej...

WSCHODNI SĄSIEDZI NIEMIEC W XI - XIII WIEKU - ZAHAMOWANIE EKSPANSJI NIEMIECKIEJ KU WSCHODOWI

 

Zdobycie korony cesarskiej przez Ottona I zahamowało na dłuższy czas ekspansję Niemiec ku wschodowi. Nie oznaczało to jednak bynajmniej desinteressement w stosunku do tego, co się działo na wschód od granic Rzeszy. Przemiany tam zachodzące interesowały w wysokim stopniu Cesarstwo.

Trzeba bowiem...

WSCHODNI SĄSIEDZI NIEMIEC W XI - XIII WIEKU - POLSKA CHROBREGO

 

Polska, której jedność po zgonie Mieszka I (992) obronił przed zakusami przyrodnich braci pierworodny syn zmarłego księcia, Bolesław Chrobry, była oddzielona od Niemiec ziemiami Słowian Połabskich.

Zamieszkane przez nich obszary stanowiły od dawna teren infiltracji niemieckiej i do czasów Ottona II...

WSCHODNI SĄSIEDZI NIEMIEC W XI - XIII WIEKU - CZECHY W KOŃCU X WIEKU

 

Zhołdowane przez Niemcy już w r. 929, nie potrafiły później zerwać tego związku i były traktowane nadal jako część składowa Rzeszy.

Wprawdzie Bolesław II (967—999) znajdował się kilkakrotnie w ostrym konflikcie z dynastią ottońską, ale jego wystąpienia nie różniły się niczym od...

WSCHODNI SĄSIEDZI NIEMIEC W XI - XIII WIEKU - POCZĄTKI PAŃSTWA WĘGIERSKIEGO

 

Sytuacja Węgier przypominała natomiast pod pewnym wzglądem położenie Polski Chrobrego. Madziarzy, których kląska 955 r. zmusiła ostatecznie do zaniechania koczowniczego trybu życia, w ciągu następnych lat kilkudziesięciu przeżyli głębokie przeobrażenia społeczne i polityczne. Największe ich...

WSCHODNI SĄSIEDZI NIEMIEC W XI - XIII WIEKU - BOLESŁAW KRZYWOUSTY WOBEC SĄSIADÓW

 

Wzmocnienie wpływów niemieckich w Polsce okazało się nietrwałe. Dążność do przywrócenia zwierzchnictwa piastowskiego nad Pomorzem, a zwłaszcza późniejsze zlikwidowanie przez Krzywoustego (1102—1138) podziałów kraju, ustanowionych przez jego ojca, wywołało interwencję zbrojną Henryka V (1109)...