GRZEGORZ Z SANOKA

Życie i obyczaje Grzegorza z Sanoka, łac. Zawiera niemal wszystko, co wiadomo o poglądach filozoficznych i społecznych Grzegorza z Sanoka, gdyż puścizna jego zaginęła.

VITA ET MORES GREGORII SANOCEI, biografia panegiryczna Grzegorza z Sanoka pióra Kallimacha

VITA ET MORES GREGORII SANOCEI, pierwsza w Polsce, ujęta w duchu humanizmu renesansowego biografia panegiryczna —> Grzegorza z Sanoka pióra Kallimacha, powst. Życie i obyczaje Grzegorza z Sanoka arcybiskupa lwowskiego, Lw.

GRZEGORZ z SANOKA abp.

1407 w okolicySanoka, zm. Kraków-Sanok 28-30 maja 1977, Rocznik Sanocki 12(1980) 5-127; J.

GRZEGORZ Z SANOKA

GRZEGORZ Z SANOKA, ur.

Czerteż k. Sanoka

Obecnie w granicach Sanoka.

Sanok

Kolekcja obrazów Zdzisława Beksińskiego pochodzącego z Sanoka.