Sanatorium

Sanatorium

Czytaj Dalej

Leczenie uzdrowiskowe w sanatorium geriatrycznym

leczenie uzdrowiskowe w sanatorium geriatrycznym — przeciwwskazania; do sanatorium geriatrycznego mogą być skierowane osoby stare, lecz zdolne do samoobsługi w zakresie porusza­nia się, mycia, ubierania, których stan psychiczny umożliwia kontakt i współ­pracę z personelem leczącym, które mają zachowaną wydolność krążenio-wo-oddechową i kontrolują funkcje zwieraczy.